Photo: Nimrod Saunders

Amalia Shem Tov

Product Designer

Hallo, ik ben Amalia Shem Tov!

Een productontwerper, die geïnteresseerd is in materiaalprocessen, experimenten en het creëren van zinvolle interacties en verbinding tussen mensen, producten en objecten met onze omgeving. Gefascineerd door de verbinding tussen de digitale wereld en de fysieke impact die het heeft op onze omgeving, onze communicatie, relatie en behoeften. Ik gebruik ontwerptools om te reageren op de hedendaagse realiteit en ideeën met complexiteit om te zetten in wenselijke, interessante en verfijnde producten en objecten met een culturele, conceptuele en sociale waarde.

Ontwerp is voor mij de manier om vragen, gewoonten, situaties en gevoelens te onderzoeken en te verkennen. Door observatie en multidisciplinaire hulpmiddelen probeer ik betekenisvolle producten, objecten en interacties te creëren.

[ENG]
Hi, i’m Amalia Shem Tov! 

Product designer highly interested in material process, experiment and the creation of meaningful interactions and connection between people, products, and objects to our surrounding. Fascinated by the connection between the digital world and the physical impact that it has on our surrounding, our communication, relationship, and needs. I use design tools to react to contemporary reality and transform ideas with complexity, and context into desirable, interesting and refined Products and object that holds cultural, conceptual and social value.

Design for me is the way to examine questions, habits, situations and feelings, a way to investigate and explore. Through observation and multidisciplinary tools, I seek to create significance products, objects, and interactions.

CV

  • Graduated with honors, Industrial Design department (Shenkar College of Art and Design), 2018

PUBLICATIONS