Beeld: Anna Nunes

Anna Nunes

Visual artist

Door mijn achtergrond in de Biologie en Natuurbescherming ben ik meerdere keren naar verschillende delen van Afrika toe gereisd om bij te dragen aan de bescherming van de werelds ongerepte gebieden. Tijdens mijn laatste reis in 2017, gerelateerd aan een onderzoeksproject naar beboste gebieden, inclusief de heilige bossen van inheemse mensen, verbleef ik meerdere maanden bij verschillende lokale gemeenschappen van de Boé-regio. Een van de meest geïsoleerde en ontoegankelijke delen van West-Afrika. Tijdens mijn verblijf heb ik kennis gemaakt met hun gemeenschappen, hun manier van leven ervaren en hun cultuur, hun tradities en hun wijsheid leren kennen.

Mijn ervaringen met deze mensen heeft me veel geleerd over de rol van lokale gemeenschappen in het nastreven van een verbonden en duurzame samenleving. Nat mijn reis geloof ik dat hun verschillen, zoals hun kennis, normen en waarden, ons kunnen inspireren in onze zoektocht naar een meer verbonden en duurzame manier van leven. Het vereist echter moed van onze samenleving en van onszelf om onze gevestigde zekerheden, routines, normen en waarden los te laten en de rol van inheemse gemeenschappen in ons streven naar een verbonden en duurzame samenleving te erkennen. Alleen dan kunnen we ons openstellen voor andere soorten kennis, normen en waarden, en nieuwe manieren vinden om met elkaar en onze omgeving te verbinden.

Met mijn kunst deel ik mijn observaties en ervaringen met geïsoleerde gemeenschappen. Mijn missie is om inspirerende verschillen en verhalen te delen die anders misschien onopgemerkt zouden blijven, en vooral om krachtige beelden te creëren die mensen met elkaar en onze planeet verbinden. Hiermee wil ik context toevoegen aan discussies, mensen inspireren om anders te denken en mensen aanmoedigen tot meer bewuste acties.

Op mijn website vind je meer informatie en actuele werken. Fotografie is van Renate van Mil.

Segunda (2020, oil paint on linen, 160 x 120 cm)

 

[ENG]

Sharing and amplifying inspiring differences

Due to my background in Biology and Nature Conservation, I travelled several times to different parts of Africa to contribute to the conservation of its natural areas. During my last journey in 2017, related to a research project on forested habitats, including the sacred forests of indigenous people, I lived and worked for a long period of time with several local communities of the Boé region. One of the most isolated and remote areas of West Africa. During my stay, I got introduced in their communities, experienced their way of life and got to know their culture, their traditions and their wisdom. My experience with these people has taught me much about the role of local communities in the pursuit of a connected and sustainable society. I believe their differences, such as their knowledge, values and manners can inspire us in our search for a more connected and sustainable way of life.

However, it requires courage of our society as well as ourselves to let go of our established securities, routines, norms and values, and acknowledge the role of local communities in the pursuit of a connected and sustainable society. Only then, we can open up to other types of knowledge, norms and values, and find new ways to connect with each other and our surroundings to live sustainably with each other and the world we live in.

With my art I share my observations and experiences while living and working with remote communities. My mission is to share and amplify inspiring differences and stories that might otherwise go unnoticed, and to create powerful visuals that connect people with the planet we live in. With this I want to add context to discussions, encourage and inspire people to think differently and compel people to more conscious actions.

Ansumane (2020, oil paint on linen, 160 x 120 cm)