Beeld: Amber Ambriose door Charlotte Visser

Charlotte Visser

Fotograaf & Designer

Van kunstmagazine ‘See All This’ tot fietsenmaker VANMOOF en van de conceptstore van l’Etoile tot automerk Mazda: de afgelopen jaren heb ik gewerkt voor de meest uiteenlopende opdrachtgevers. Voor de een ontwierp ik een website en nieuwsbrief, voor de ander een boek, voor weer een ander een huisstijl, en soms gaat het alleen om fotografie. Ik houd van mooie dingen; van mensen die dingen bedenken, ontwerpen en maken. Dat kan kunst zijn, of iets anders dat de zintuigen streelt, maar ook een goed doel dat de wereld een beetje mooier maakt. Van start-ups die afval hergebruiken tot goede doelen die onze oude dag aangenamer maken. Al die mooie dingen brengen me op de meest uiteenlopende plekken, maar altijd doe ik in de kern hetzelfde werk: begrijpen wat de makers willen overdragen aan het publiek, en dat vertalen in een sterk visueel verhaal.

Mijn eigen creatieve achtergrond is breed, en daardoor kan ik snel schakelen in veel projecten. Ik studeerde Industrieel Ontwerpen in Delft, was ontwerper en creative consultant bij een communicatiebureau en deed een opleiding fotografie. Zo komen ontwerpen, beeldmaken, marketing en communicatie bij elkaar – en samen vormen ze de ingrediënten van wat ik visual storytelling noem: het vertellen van een verhaal met beeld en vorm.

CV

  • Expert Programma ‘Identiteit & Storytelling’ , Fotoacademie, 2O19
  • Fotografisch Specialist, Fotoacademie, 2O13 (Master Fotografisch Specialist)
  • Industrieel Ontwerpen, TU Delft, 2OO3 (MSc IO)

CHARLOTTE X MAKERTING
Fotografie voor Makerting.nl en fotografie voor Makers Bas Vellekoop en Merel Karhof (Wind Knitting Factory). 
Makerting adviseerde Charlotte bij haar eigen positionering

STAAT OPEN VOOR
Makers die sprekende fotografie en/of een goed doordachte huisstijl zoeken om hun visuele identiteit te versterken.

  • Ontwerp: visuele identiteit (logo, huisstijl, website,..)
  • Fotografie: reportage-portret (bv de maker, de maker aan het werk)

Foto’s van Schoenenontwerper Amber Ambrose Aurèle aan het werk door Charlotte Visser. 

 

[ENG]
From Art Magazine See All This to bicycle designer VANMOOF and from conceptstore L’Etoile to the Mazda car brand: I have been working for the most diverse clients over the last years. 

My work varies from designing a website and news letter for one client, to making a book or a complete brand identity for another and sometimes it is only about photography. I love beautiful things; people who invent things, design and create. It can be art, or something else that caresses our senses, but also charity that makes the world a little better. From start-ups, that re-use waste, to charity that improves live in our old age. All these beautiful things bring me at the most various places, however it is always about understanding what creators want to tell their audience, and translate thát message into a strong visual story. 

My own creative background is extensive, therefor I can quickly switch in many projects. I have studied Industrial Design Engineering in Delft, I was designer and creative consultant at a communication agency and I have had an education in photography. This is how design, marketing, communication and photography come together – and together they form the ingredients of what I call visual storytelling: telling a story with image and form.