Erik van Schaften

Materiaal onderzoeker

Atelier Schaft is gefascineerd door het feit dat elk materiaal zijn eigen verhaal heeft. We leven in een materiële wereld, maar veel materiële verhalen zijn onbekend. Het is de missie van Atelier Schaft om deze materiële verhalen te ontleden. Gecontextualiseerd materiaalonderzoek vormt de kern van mijn praktijk. Eenvoudig gezegd: ik creëer materiële verhalen. Mijn werkwijze is analytisch, experimenteel en onderzoeksgericht. Met een bijna obsessieve drang om in de kern van materialen te duiken.

Atelier Schaft vertelt een nieuw verhaal over de beruchte ‘Reuzenberenklauw’ en transformeert de invasieve plant in een reeks nieuwe materiaaltoepassingen. De materiaalopties bieden een vervanging voor verschillende traditionele materialen; op deze manier verander ik het onkruid in een potentieel nieuw gewas. De plant verspreidt zich snel op ongebruikte locaties, vereist geen onderhoud en is extreem licht. Invasieve planten zoals deze vormen de materiële bron van de toekomst. Momenteel ben ik bezig met de doorontwikkeling van Reuzenberenklauw halffabricaten en zoek ik naar professionals uit het veld voor mogelijke samenwerking.

Daarnaast zet ik op freelance basis mijn unieke material research & concept development methodiek in. Deze universele methodiek is vooral interessant voor bedrijven, die behoefte hebben aan een externe blik. De resultaten van dit verdiepende onderzoek zijn op verschillende manieren te implementeren: van marketing content tot een nieuw product.  

CV

  • Founded Atelier Schaft – september 2O19
  • Koninklijke Academie Beeldende Kunst (KABK) – furniture design – Graduated 2O19

[ENG]
Atelier Schaft is fascinated by the fact that every material has its own story. We are living in a material world, yet many material stories are untold. It is Atelier Schafts mission to extract these material narratives. Contextualised material research is the core of my practice. I create material narratives. My working method is analytic, experimental and research driven. With an almost obsessive urge to dive into the core of materials.

I am currently working on the further development of Giant Giant Claw semi-finished products. I am looking for professionals from the field for possible collaboration. In addition, I use my unique material research & concept development methodology on a freelance basis. This universal method is particularly interesting for medium to large companies that need an external view. The results of this in-depth study can be implemented in various ways: from marketing content to a new product.