Foto: Gabrielle de Kok

Gabrielle de Kok

Fotograaf en Art-director

“Gabrielle de Kok (1988, Den Haag) is een jonge fotografe die zich volledig heeft toegelegd op het empoweren van vrouwen in de hedendaagse beeldcultuur. Omdat vrouwenbeelden in de media van grote invloed zijn op onze beeldvorming over de vrouw, is zij als (mode)fotografe, bewust bezig met de rol van vrouwen in de moderne beeldcultuur.” © versdenkers.nl

Welk vrouwbeeld wordt er tegenwoordig neergezet, is dit representatief voor deze tijd?
Ik vind van niet!

Ik onderzoek wat er nodig is om het huidige vrouwbeeld te beïnvloeden en hoe ik als maakster mijn eigen ‘vrouwbeeld’ kan creëren. De behoefte aan multidimensionale vrouwen in beeld is groot. Naast diversiteit in lichaamstype en huidskleur ontbreekt juist die multi-dimensie; de complexe uitersten die vrouwen ervaren. Een supervrouw laten zien met al haar krachten is goed, maar niet genoeg. Het is tijd om de vrouw opnieuw en vooral veelzijdig neer te zetten.

Binnen Be Louder richt ik mij op fotografie, concept en regie, waardoor ik het vrouwbeeld van binnen uit beïnvloed en verruim. Ik zet de nieuwe norm door contradicties en complexiteit op een krachtige en opvallende manier te tonen. Ik zet een vrouwbeeld neer dat zich richt op acceptatie, complexiteit en de echtheid van de hedendaagse vrouw.

Ik werk graag samen met jonge labels, kunstenaars, muzikanten en vrouwelijke ondernemers die zich richten op een vrouwelijke doelgroep of zichzelf op een prikkelende en krachtige manier in beeld willen brengen.

[ENG]
“Gabrielle de Kok (1988, from The Hague) is a young photographer who is fully focused on empowering women in contemporary visual culture. Because women’s images around us have a major influence on our perception of women, she is as a (fashion) photographer, consciously concerned with the role of women in modern visual culture. ” © versdenkers.nl

What image of women is being portrayed today, is this a  good representation of our time? I don’t think so!

Trough my photography, I investigate what is needed to influence the current image of women and how I can create my own “image of women” as a maker. We are in need of multidimensional women in our image culture. In addition to only use diversity in bodytype and skincolor, precisely this multi-dimension view is missing; the complex contradictions that women experience. Showing a super woman with all her powers is good, but not good enough. It is time to depict women in a versatile way.

Within Be Louder I focus on photography, concept and art-direction, through which I influence and broaden the image of women from within. I set the new standard by showing contradictions and complexity in a powerful and striking way. I present a woman’s image that focuses on acceptance, complexity and the authenticity of contemporary women.

I like to work with young labels, artists, musicians and female entrepreneurs who focus on a female target group or who want to portray themselves in a stimulating and powerful way.

CV

  • Oprichter, Fotograaf en Art-director @ Be Louder, 2018
  • Contentcreatie & Visuele communicatie @ Versdenkers, 2018
  • Afgestudeerd Koninklijke Academie Beeldende Kunsten, Fotografie (Wervend; Mode & Reclame), 2015