Beeld: Lies de Rooij

Lies de Rooij

Kunstenaar en Illustrator

Mijn naam is Lies de Rooij en ik ben in 2O13 afgestudeerd in de richting beeldende kunst aan de KABK in Den Haag. Aansluitend heb ik een jaar visueel ontwerp gestudeerd in Gent.
Daarna ben ik aan de slag gegaan als ontwerper en online editor bij magazines en een uitgeverij. Ik miste het maken van vrij werk en heb er toen voor gekozen om een eigen atelier ‘t Huis van Lies‘ te starten en als freelance designer aan de slag te gaan.

Mijn werk:
Met mijn onbevangen blik op de wereld hoop ik mijn kijker een speelse blik op de dagelijkse dingen te kunnen geven.

Ik gebruik graag verschillende technieken, zoals: collage, schilderen, fotografie en tekenen. In mijn werk ga ik op zoek naar alledaagse objecten en beelden die ik vervolgens vergroot, verklein, verknip en plak. Ik vermaak die ‘gewone dingen’ dan in iets heel erg ‘ongewoon’. Ik wil de dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn onder de loep nemen en uit elkaar trekken. Mijn kijker laten zien dat niet alles is wat het lijkt. Een luchtige draai aan het leven geven.

Geïnspireerd door mijn dromen, chaotische omgeving, tijdschriften, vintage boeken en tweedehandswinkels wil ik jouw dag een beetje mooier maken met mijn werk.

[ENG]
My name is Lies de Rooij and I graduated in 2O13 in the visual arts at the KABK in The Hague. I then studied visual design for a year in Ghent. Then I started working as a designer and online editor for magazines and a publishing company. I missed making free work and then chose to start my own studio ‘t Huis van Lies’ and to work as a freelance designer.

With my open minded view of the world, I hope to be able to give my viewer a playful look at everyday things.

I like to use different techniques such as: collage, painting, photography and drawing. In my work I look for everyday objects and images that I enlarge, reduce, cut and paste. I want to change “ordinary things” in something very “unusual”. I want to take a closer look at the things that are obvious to us and pull them apart. Showing my viewer that not everything is what it seems. Give life an airy twist.

Inspired by my dreams, chaotic environment, magazines, vintage books and thrift stores, I want to make your day a little more beautiful with my work.

CV

  • Freelance designer, since 2O18 
  • Temporary designer at Lemniscaat, 2O17
  • Online editor at Jamie magazine NL, 2O17
  • Visual Design, St. LUCAS, Gent, 2O14-2O15
  • BA Fine Arts, Royal Academy of Arts,
The Hague, 2OO9 – 2O13
  • Preparation course, Royal Academy of Arts, The Hague, 2OO9