Foto: 'Wind Knitting Factory' door Charlotte Visser

Merel Karhof

Product Ontwerper

Merel Karhof, geboren in Nederland (1978), woont en werkt afwisselend in Amsterdam en Londen. Al op jonge leeftijd woonde ze regelmatig voor langere periodes in verschillende Europese landen en reisde ze veel. Reizen biedt haar de mogelijkheid om nieuwsgierig te blijven en te werken met lokale ambachtslieden. Het blijft haar inspireren producten te maken in een dialoog met haar omgeving.

Met haar ontwerpen onthult ze het onopgemerkte en creëert ze bewustwording van voor de hand liggende dingen, zoals de dagelijkse kleur van het water in Venetië, of de stedelijke wind, die ze gebruikt als energiebron om sjaals te breien. In haar werk ligt de nadruk op het proces. Door haar onderzoekende manier van werken ontwikkelt ze haar eigen gereedschap en producten, welke als ‘driedimensionale schetsboeken’ functioneren om haar studies te visualiseren.

Ze presenteerde haar werk op tentoonstellingen in Londen, Milaan, Venetië en China en in 2018 kocht het Zuiderzeemuseum (NL) haar ‘Taanlaboratorium’ voor hun permanente collectie.

[ENG]
Merel Karhof, born in the Netherlands (1978), lives and works alternately in Amsterdam and London. From a young age she lived regularly for longer periods in different European countries and travels frequently. Traveling offers her the opportunity to sharpen her curiosity and work with local craftsman. It continues to inspire her to make products in a dialogue with her environment.

With her designs she reveals the unnoticed and creates awareness of obvious things, such as the daily color of the water in Venice, or the urban wind, which she uses as an energy source to knit scarves. In her work the focus is on the process. Through her researching way of working, she develops her own tools and products, which function as ‘three-dimensional sketchbooks’ that visualize her studies.

She presented her work at exhibitions in London, Milan, Venice and China and in 2018 the Zuiderzeemuseum (NL) bought her ‘Tanning Lab’ for their permanent collection.

MEREL KARHOF X MAKERTING 
Samenwerking sinds 2O18
Fotoshoot ‘Wind Knitting Factory’ met Fotograaf Charlotte Visser – zomer 2O19

Foto: Charlotte Visser

Headerbeeld: Merel Karhof in weiland Edam, door: Charlotte Visser