fbpx
Beeld: STUDIO TOIMII

Peet de Vries

Product ontwerp en ruimtelijk vormgeving

‘Toimii’ is Fins voor ‘het werkt’. Een goed ontwerp werkt, zowel in functie als vorm. In gebruikscontext en in materiaaltoepassing.

Als ontwerper werk ik samen met specialisten van diverse disciplines; van ambachtelijk handwerk tot digitale innovatie. We onderzoeken hoe materialen aanvoelen, hoe kleuren passen en hoe vormen in gebruik worden ervaren. Van daaruit ontwerpen we realistische oplossingen die natuurlijk passen, met oog voor detail.

We werken nauw samen met onze klanten en producenten om visie, kennis en ervaring te combineren. Vanuit kernwaarden, identiteitsanalyse, marktpositionering en gebruikerservaring zijn we gericht op het meest effectieve, relevante resultaat. Om inspirerende ideeën te realiseren en onderscheidende, duurzame oplossingen te ontwikkelen die werken. Om producten en ruimtes die het dagelijks leven van mensen vereenvoudigen en verrijken.

CV

  • Owner Studio TOIMII, 2O14
  • Industrial Product Design, School of Engineering and Design Windesheim, Zwolle 2O12
  • Industrial design graduate WeLL design, Utrecht 2O12
  • Industrial design, furniture and interior design, Kuopio Academy of Design, Kuopio, Finland 2O1O

[ENG]

‘Toimii’ is Finnish for ‘it works’. Good design works, both in function and form. In usage context and in material application.

As a designer I work together with specialists from various disciplines; from traditional crafts to digital innovation. We investigate how materials feel, how colors fit and how shapes are experienced in use. From there we design realistic solutions that fit naturally, with an eye for detail.

We work closely with our customers and producers to combine vision, knowledge and experience. Based on core values, identity analysis, market positioning and user experience, we are focused on the most effective, relevant result. To realize inspiring ideas and develop distinctive, sustainable solutions that work. About products and spaces that simplify and enrich people’s daily lives.

TILT coffeemug, foto: Beeldsteil