fbpx

Waar ik in de kern mee bezig ben is proberen mezelf te begrijpen. Van hieruit probeer ik de verbinding met de ander aan te gaan. Ik, Sophia Bustin (1995), ben altijd nieuwsgierig en van jongs af aan al bezig met onderzoeken en met tekenen.

In mijn bestaan ben ik tegen een aantal problemen aangelopen, omdat ik heel intens voel. Ik bestempelde mijn gevoeligheid tot mijn persoonlijke onvermogen. Ik kon alleen nog maar mijn tekortkomingen zien. Met de tijd kwam ik erachter dat ik dit niet hoef te doen. Nu haal ik zelfs een bijzondere kracht uit mijn gevoeligheid. Deze kracht probeer ik tot uiting te laten komen in mijn kunst. Mijn werkwijze is erg intuïtief. Ik heb het vermogen om veel verbintenissen te zien en om daar mee te werken. Door mijn intensiteit heb ik een sterk empathisch vermogen ontwikkeld. Ik zie maskers en authenticiteit vrijwel zonder oordeel.

Mijn kunst begon vorm te krijgen na een project geïnspireerd op de positieve desintegratie theorie van Dabrowski. Dit mondde uit in een serie schilderijen die intense emoties laten zien. De ‘Prototypes’, de naam van deze serie, staan voor onze veelheid en verscheidenheid aan ervaringen. Elke emotie heeft in theorie een eigen prototype. Deze schilderijen zijn een middel om mijn, normaliter afgezonderde, gewaarwordingen over te kunnen brengen op de ander zodat ik de verbinding aan kan gaan. Ik wil mij focussen op het integreren van het intuïtieve in onze samenleving en het accepteren en vooral het laten floreren van (neuro)diversiteit. Actief de verbinding aangaan is hierbij belangrijk in mijn ogen, en door middel van schilderen kan ik dit realiseren.

Ik sta open voor samenwerkingen op het gebied van (beeldende) kunst en (kunst)onderzoek.

CV

  • Algemene Cultuurwetenschappen Open Universiteit 2O2O – 2O22
  • WDKA (propedeuse in Fine Arts) 2O14-2O15
[ENG]
The primary focus of my work revolves around trying to establish connections through personal growth and understanding. I, Sophia Bustin (1995), am always curious and have been researching and drawing from an early age.

I’ve encountered a number of challenges because I feel very intensely. Not only that, but I even labeled my sensitivity as my personal inability. Over time, I found out that this wasn’t necessary at all. Now I even get special strength from my sensitivity. I express this in my art. My method is very intuitive. Because of my intensity, I’ve developed a strong empathy. I see masks and authenticity almost without judgment.
My art began to take shape after a project inspired by Dabrowski’s positive disintegration theory. This resulted in a series of paintings that show intense emotions. The ‘Prototypes’, the name of this series, stand for our multiplicity and diversity of experiences. In theory, every emotion has its own prototype. These paintings are a means of transferring my normally secluded sensations to the other so that I can connect. I want to focus on integrating the intuitive in our society and accepting and especially letting (neuro)diversity flourish. Actively connecting is important in my eyes, and I can achieve this through painting.

I am open to collaborations in the field of (visual) art and (art) research.