fbpx

‘Toimii’ is Fins voor ‘het werkt’. Een goed ontwerp werkt, zowel in functie als vorm. In gebruikscontext en in materiaaltoepassing.

Als ontwerper werk ik samen met specialisten van diverse disciplines; van ambachtelijk handwerk tot digitale innovatie. We onderzoeken hoe materialen aanvoelen, hoe kleuren passen en hoe vormen in gebruik worden ervaren. Van daaruit ontwerpen we realistische oplossingen die natuurlijk passen, met oog voor detail.

We werken nauw samen met onze klanten en producenten om visie, kennis en ervaring te combineren. Vanuit kernwaarden, identiteitsanalyse, marktpositionering en gebruikerservaring zijn we gericht op het meest effectieve, relevante resultaat. Om inspirerende ideeën te realiseren en onderscheidende, duurzame oplossingen te ontwikkelen die werken. Om producten en ruimtes die het dagelijks leven van mensen vereenvoudigen en verrijken.

CV

  • Owner Studio TOIMII, 2O14
  • Industrial Product Design, School of Engineering and Design Windesheim, Zwolle 2O12
  • Industrial design graduate WeLL design, Utrecht 2O12
  • Industrial design, furniture and interior design, Kuopio Academy of Design, Kuopio, Finland 2O1O

[ENG]

‘Toimii’ is Finnish for ‘it works’. Good design works, both in function and form. In usage context and in material application.

As a designer I work together with specialists from various disciplines; from traditional crafts to digital innovation. We investigate how materials feel, how colors fit and how shapes are experienced in use. From there we design realistic solutions that fit naturally, with an eye for detail.

We work closely with our customers and producers to combine vision, knowledge and experience. Based on core values, identity analysis, market positioning and user experience, we are focused on the most effective, relevant result. To realize inspiring ideas and develop distinctive, sustainable solutions that work. About products and spaces that simplify and enrich people’s daily lives.

TILT coffeemug, foto: Beeldsteil

Weven is mijn grote passie. Het weefgetouw, de techniek en de constructie van de draden zijn een eindeloze inspiratiebron voor mij. Ik werk onderzoekend op mijn eigen ambachtelijke weefgetouwen – van draad tot weefsel – dan heb ik maximale invloed op het weefproces. Vanuit hier zoek ik de grenzen op om tot innovatieve ontwerpen te komen met vernieuwende functionaliteiten in textiel.

Dat resulteert in samples, prototypes, kunstobjecten en gebruiksproducten. Mijn 3D geweven tas is een goed voorbeeld van een functioneel product dat direct op het weefgetouw ontstaat. Een weefsel opgebouwd uit meerdere lagen waardoor drie vakken in het weefsel ontstaan.

Graag bundel ik mijn krachten met samenwerkingspartners, die willen innoveren in het gebruik van hun textiel(producten). Deze samenwerkingen kunnen variëren van een onderzoek of experiment tot de realisatie van producten. Voor Secrid heb ik bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar industrieel borduren op leer. Het resultaat, de Stitch collectie, wordt inmiddels wereldwijd verkocht.

Mijn kennis en manier van werken deel ik graag als docent en consultant.

CV

  • Babs van den Thillart – textielontwerper | wever | onderzoeker – 2O15-heden
  • Textielontwerp – KASK, School of Arts Gent – 2O12-2O15
  • Industrieel Product Ontwerpen – Haagse Hogeschool – 2OO8-2O12

Profielfoto: Lotte van Uittert

Foto van Babs van den Thillart door Lotte van Uittert

[ENG]
Weaving is my great passion. The loom, the technique and the construction of the threads are an endless source of inspiration for me. I work researching on my own craft looms – from thread to fabric – then I have maximum influence on the weaving process. From here I look for the boundaries to come up with innovative designs with innovative functionalities in textiles.

This results in samples, prototypes, art objects and consumer products. My 3D woven bag is a good example of a functional product that is created directly on the loom. A fabric made up of several layers, creating three compartments in the fabric.

I like to join forces with cooperation partners who want to innovate in the use of their textiles (products). These collaborations can vary from research or experiment to the realization of products. For example, I researched industrial embroidery on leather for Secrid. The result, the Stitch collection, is now sold worldwide.

I like to share my knowledge and way of working as a teacher and consultant.