fbpx

Als grafische ontwerper creëer ik persoonlijke beeldmerken, vol aandacht bedacht en gemaakt met liefde voor ambachtelijke technieken. Ik word blij van het gevoel dat materialen me geven; de geur van verf en hout, het gevoel van papier en de kracht die soms letterlijk nodig is om bijvoorbeeld een strakke (lino)afdruk te maken.

Graag vertel ik met mijn ontwerpen een verhaal of voeg ik iets toe waarmee ik mensen kan helpen. Zo heb ik het afgelopen jaar gewerkt aan de ‘Sam-kaartenset’. Een set bestaande uit 40 activiteitenkaarten ontwikkeld en ontworpen voor kinderen met een handicap of beperking. Deze kaarten heb ik dankzij mijn jarenlange ervaring als begeleider in de gehandicaptenzorg kunnen ontwikkelen. Vanuit mijn ervaring als begeleider en ontwerper is mijn plan om meer producten te ontwikkelen voor mensen met een handicap of beperking.

Ik droom van een wereld waarin hergebruik de norm is, we omkijken naar elkaar en alleen gebruiken wat we nodig hebben. Daarom werk ik het liefst met materialen die voor handen zijn en inhoudelijk een link hebben met jouw eerlijke onderneming.

Ontwerp Sam Kaartenset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ENG]
As a graphic designer I create personal logos, thoughtfully devised and made with love for traditional techniques. The feeling that materials give me makes me happy; the smell of paint and wood, the feel of paper and the power that is sometimes literally needed to make a tight (lino) print, for example.

I like to tell a story with my designs or add something that helps people. For example, I’ve been working on the ‘Sam card set’ for the past year. A set consisting of 40 activity cards developed and designed for children with disabilities or disabilities. I was able to develop these cards thanks to my many years of experience as a counselor in care for the disabled. Based on my experience as a supervisor and designer, my plan is to develop more products for people with disabilities.

I dream of a world in which reuse is the norm, we look out for each other and only use what we need. That is why I prefer to work with materials that are available and that have a substantive link with your honest company.

Ik ben een Nederlands-Israëlitische kunstenares en ontwerpster. Geboeid door textuur en patronen combineer ik verschillende technieken met klei. Voeding, in het bijzonder groente, spelen een belangrijke rol in mijn leven. In mijn ogen gaan eten, kunst en design hand in hand.

In mijn werk doe ik graag onderzoek naar het verband tussen groente, kunst en het menselijk leven met de ‘Veggie Collection’ als resultaat. Deze collectie bestaat uit keramische en gipsen kunstwerken, keramische tegels en lampen die de natuurlijke textuur van groenten in beeld brengen. 

Door het gebruik van restgroenten en enkel natuurlijke materialen en kleuren probeer ik de voedingswaarde en gezondheidsvoordelen van groente onder de aandacht te brengen. Zo verbind ik natuur, voeding, design en mensen.

CV

  • Owner Tamar Yogev Studio – 2O19
  • Product design, Minerva Art Academy, Cum Laude – 2O19
  • Textile Design Department of Shenkar College of Engineering and Design, in Tel Aviv – 2O17

[ENG]
I am a Dutch Israelite artist and designer. Fascinated by texture and patterns, I combine different techniques with clay. Food, especially vegetables, play an important role in my life and in my opinion food, art and design go hand in hand.

In my work I enjoy researching the relationship between vegetables, art and human life, resulting in the “Veggie Collection”. This collection consists of ceramic and plaster works of art, ceramic tiles and lamps that depict the natural texture of vegetables.

By using residual vegetables and only natural materials and colors, I try to draw attention to the nutritional value and health benefits of vegetables. In this way I connect nature, food, design and people.

Hoi, mijn naam is Rui Jun Luong.

Ik ben een multidisciplinaire ontwerper met de focus op fotografie en digitaal ontwerpen. In 2O16 ben ik afgestudeerd op interactief ontwerp aan het Friesland College. Momenteel studeer ik grafisch en time based ontwerp aan de Minerva Art Academie in Groningen. Sinds mijn jeugd ben ik al gefascineerd om dingen te maken.

Fotografie geeft mij kansen om te reizen, nieuwe mensen te ontmoeten en mezelf op nieuwe en unieke manieren uit te dagen. Nadat ik een aantal jaar mijzelf heb gefotografeerd ben ik begonnen om vreemden te fotograferen. Door fotografie voelde ik me verbonden met hen. Fotografie is een manier voor mij om mezelf te uiten en vast te leggen wat ik waarneem. Hoe ik de wereld zie en wat ik belangrijk vind. Ik groeide op in het noorden van Nederland, daar waren niet veel Aziaten. Ik heb nooit echt rolmodellen gehad en mensen ontmoet waarmee ik me kon identificeren toen ik klein was. In mijn werk zijn thema’s als identiteit, diversiteit en duurzaamheid van toepassing. Ik focus me op portret- en modefotografie met een sterke nadruk op gedurfde en creatieve styling. In mijn collages creëer ik surrealistische werelden, waar ik mijn fantasie werkelijkheid maak met mixed-media. De wereld zelf en de mensen inspireren me elke dag om te creëren. Ik ben altijd aan het leren en probeer te experimenteren door steeds nieuwe dingen te doen.

[EN]
Hi, my name is Rui Jun Luong.

I’m a multidisciplinary designer with a main focus on Photography and Digital Design. Graduated in 2O16 for interactive design at Friesland College. I’m currently studying Graphic and Time based design at Minerva Art Academy in Groningen. Ever since I was little I was fascinated by creating.

Photography has provided me with opportunities to travel, meet new people, and continue to challenge myself in new and unique ways. After several years taking self portraits. I started to capture strangers, through photography I felt connected with them. Photography is a way for me to express myself and to capture what I’m observing. How I see the world and what I find important. Growing up in the north of The Netherlands, there weren’t a lot of Asian people. When I was younger I never had any role models and people I could identify with. In my work I explore themes like identity, diversity and sustainability. I focus on portrait and fashion photography with a strong emphasis on bold and creative styling. In my collages I create surreal worlds, where I bring my fantasy into reality with mixed-media. The world and the people inspire me every day to create. I’m always learning and try to experiment.

RUI JUN LUONG X MAKERTING 
Internship, march – june 2O19

“Marlou supervised me during my internship at Makerting. I really enjoyed working together with Marlou, she is very inspiring and she knows a lot about how to position makers from different fields. Very knowledgeable about marketing, communication and design. I learned a lot and every working day was inspiring and fun because I had a lot of creative freedom. It was a honor for me to work with her. Thank you for everything! I strongly recommend.” – Rui Jun Luong