fbpx
Beeld: Camiel Derkx

Camiel Derkx

Grafisch Ontwerper

Mijn naam is Camiel Derkx en met mijn ontwerpbureau zet ik me in voor maatschappelijke organisaties die een positieve impact creëren in de wereld.

Inclusie en toegankelijkheid zijn thema’s die centraal staan in alles wat ik doe, van opdrachten tot vrij werk. De komische stripboeken over de bijzondere band met mijn gehandicapte broer onderstrepen dit.

In ’s-Hertogenbosch ligt mijn hart, daar woon en werk ik met veel plezier. Na mijn opleiding aan de kunstacademie St. Joost begon ik mijn eigen ontwerpbureau in 2015. Mijn grafische expertise zet ik graag in voor organisaties met een maatschappelijke visie. Door hun (merk)verhalen te vertalen naar krachtige concepten en visuele identiteiten, maak ik de wereld een stukje mooier en beter.

Ik ben zeer betrokken en verplaats me volledig in mijn opdrachtgevers. Met mijn positieve insteek en humor bied ik een andere kijk op (zware) maatschappelijke thema’s. Zo maak ik het verschil. Als de opdrachtgever tevreden is en positieve reacties krijgt van de doelgroep, dan is mijn missie om een goed concept en ontwerp te leveren volbracht.

CV

  • Studio Camiel Derkx – 2O15 – heden
  • Auteur & Striptekenaar – ‘Mijn Gehandicapte Broer & Ik’ – 2O15 – heden
  • Academie St. Joost – Bachelor of Design , Illustration – 2O11 – 2O15

    Stripboek – Camiel Derkx

[ENG]
My name is Camiel Derkx and with my design agency I am committed to social organisations that create a positive impact in the world.

Inclusion and accessibility are themes that are central to everything I do, from assignments to free work. The comic strips about the special bond with my disabled brother underline this.

My heart is in ‘s-Hertogenbosch, where I enjoy living and working. After graduation at St. Joost art academy, I started my own design agency in 2015. I like to use my graphic expertise for organisations with a social vision. By translating their (brand) stories into powerful concepts and visual identities, I make the world a bit more beautiful and better.

I am very involved with my customers. With my positive approach and humor I offer a different view on (heavy) social themes. That’s how I make the difference. If the client is satisfied and receives positive reactions from the target group, then my mission to deliver a good concept and design is accomplished.