fbpx

Eline Veldhuisen

Illustrator

Mijn naam is Eline, ik ben een illustrator uit Utrecht. Sinds mijn afstuderen aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht in 2O2O, werk ik als freelance illustrator.

Ik maak zowel vrij werk, waarvoor ik inspiratie uit mijn directe omgeving haal, als werk in opdracht. Mijn vrije werk verkoop ik in de vorm van kaarten en prints in mijn webshop, op markten en in winkels.

Het werk wat ik in opdracht maak varieert van opdracht tot opdracht. Dit is wat ik zo leuk vind aan illustrator zijn; ik werk constant met andere mensen om samen andere verhalen in beeld te brengen. Elke opdracht vraagt om een andere benadering.
Mijn werk varieert van illustraties bij teksten (bijvoorbeeld columns, of poëzie) tot album covers, posters, illustraties op t-shirts en meer. Als fervent lezer is het mijn droom om op den duur (kinder)boeken te illustreren.

In mijn illustraties probeer ik met zo min mogelijk middelen op een heldere manier verhalen in beeld te brengen. Mijn werk wordt over het algemeen omschreven als ingetogen, poëtisch en minimalistisch (en dat past dan weer bij hoe ik zelf ben :-)).

[ENG]
My name is Eline, I am an illustrator from Utrecht. Since graduating from the Utrecht School of the Arts in 2O2O, I have been working as a freelance illustrator.

I make both free work, for which I draw inspiration from my immediate environment, and work on commission. I sell my free work in the form of cards and prints in my webshop, at markets and in shops.

My commissioned work varies from assignment to assignment. This is what I love about being an illustrator; I am constantly working with other people to visualize different stories together. Each assignment requires a different approach.
My work varies from illustrations to texts (eg columns, or poetry) to album covers, posters, illustrations on t-shirts and more. As an avid reader, it is my dream to eventually illustrate (children’s) books.

In my illustrations I try to portray stories in a clear way with as few resources as possible. My work is generally described as subdued, poetic and minimalistic (and that fits who I am :-)).