fbpx
Beeld: Jan Willem van Elten

Jan Willem van Elten

product ontwerper

Het mooiste van productontwerpen vind ik iemand blij maken met datgene wat ooit begon als een gedachte in je hoofd; van een idee tot een stoel of tafel waaraan men leeft en waar herinneringen gecreëerd worden. Als product ontwerper streef ik naar een toegankelijk ontwerp met een eigen identiteit, ik omschrijf het ook wel als ‘een allemansvriend met karakter‘.

Ik ontwikkel collecties voor mezelf of in opdracht van labels zoals; Borek, Max & Luuk, Yoi-outdoor furniture en Mline. Daarnaast ondersteun ik interieurarchitecten op freelance basis.

In 2O2O heb ik – tijdens de eerste lockdown – mijn eigen product LEAFIES gelanceerd. Ik zocht naar een laagdrempelige manier om iemand een hart onder de riem te steken en op afstand steun te bieden. Als ontwerper was ik al langer op zoek naar een kunstbloem of -blad zonder direct een één-op-één kopie te maken van iets wat de natuur velen malen beter kan. Ik zocht naar de abstractie van het blad met de mogelijkheid het organisch te maken. En dat resulteerde in LEAFIES.

LEAFIES

[ENG]
I think the best thing about product design is; making someone happy with what once started as a thought in your head, from an idea to a chair or table where people live, enjoy and where memories are created. As a product designer I strive for an accessible design with its own identity: ‘everyone’s friend with character’.

I have developed collections for myself, supporting interior architects or on behalf of brands such as Borek, Max & Luuk, Yoi-outdoor furniture and Mline.

In 2O2O I launched my own product LEAFIES – during the first lockdown. I was looking for an accessible way to support someone and offer support at  distance. As a designer I had been looking for an artificial flower or leaf for some time without directly making a one-to-one copy of something that nature can do much better. I looked for the abstraction of the sheet with the possibility of making it organic. It resulted in LEAFIES.

CV

  • Owner LEAFIES  2O2O – heden
  • Freelance product designer 2O17- heden
  • Product designer bij Wolterinck 2O1O-2O17
  • Bachelor Product Design – Hogeschool Utrecht 2O1O