Beeld: Naomi Remijn Inheems Materiaal

Naomi Remijn

Ontwerper

Mijn naam is Naomi Remijn en ik ben in de zomer van 2O19 afgestudeerd aan het AKV st. Joost in Breda. Ik heb Grafisch en Ruimtelijk ontwerp gestudeerd. Bij mijn studie heb ik me vooral gefocussed op maatschappelijke thema’s. Daarnaast heb ik veel interesse in interieur en materiaal. Mijn werk loopt heel erg uiteen van campagne projecten tot materiaal onderzoek, enzovoort.

Inheems Materiaal – Een statement voor alternatief materiaal

Inheemse groenten die hier groeien kunnen perfect ingezet worden om materiaal van te maken. Dit is heel erg gunstig voor het milieu, want op deze manier hoeven we geen of minder materiaal te importeren. Dit importeren stoot namelijk veel CO2 uit. Met mijn onderzoek maak ik een statement voor alternatief materiaal. Omdat het belangrijk is dat iedereen inziet dat we alternatieve materialen nodig hebben. Met mijn materialen laat ik zien hoe dicht we in de buurt zijn van een wereld met duurzaam materiaal. Vanuit deze gedachten heb ik 4 materialen gemaakt. Leer, verf, papier en textielverf.

Om de kijker van de expositie mee te nemen naar de toekomst heb ik hier 4 producten van gemaakt. Een stoel van het leer, een schilderij met de verf, een poster van het papier en een plaid met het textiel verf. Mijn drijfveer achter dit project is vooral om mensen te laten zien waarom het zo belangrijk is om alternatieve materialen te gaan gebruiken. Ik vind de wereld om mij heen erg belangrijk. Met mijn afstudeerproject probeer ik mijn mening over dit maatschappelijke vraagstuk te laten zien en zo mijn steentje bij te dragen richting een oplossing.

[ENG]
My name is Naomi Remijn and I graduated at AKV st. Joost in Breda in the summer of 2O19. I have studied Graphic and Spatial Design. During my studies I mainly focused on social issues. I am also very interested in interior and material. My work varies greatly from campaign projects to material research and so on.

Native Material – A statement for alternative material

Native vegetables that grow here can perfectly be used to make material from. This is very beneficial for the environment, because this way we do not have to import material. This import emits a lot of CO2. With my research I make a statement for alternative material. Because it is important that everyone understands that we need alternative materials. With my materials I show how close we are to a world with sustainable material. From these thoughts I have made 4 materials. Leather, paint, paper and textile paint.

To take the viewer of the exhibition to the future, I have made 4 products out of it. A leather chair, a painting with the paint, a poster of the paper and a plaid with the textile paint. My main motivation behind this project is to show people why it is so important to use alternative materials. With my graduation project I try to show my opinion on this social issue and in this way contribute to a solution.

CV

  • Graphical and Spatial Design – AKV St. Joost – graduate 2O19
  • Internship Studio Tjeerd Veenhoven – 2O18