fbpx

Definitie merkidentiteit
Je kunt de identiteit van je merk omschrijven met kernwaarden. Kernwaarden omschrijven de persoonlijkheid van jouw merk. En jouw persoonlijkheid karakteriseert jouw creatieve onderneming (tenminste, als jij je merk bent). Waar sta je voor en hoe draagt je bedrijf, onderneming of kunstenaarspraktijk deze waarden uit.  

Kies jouw kernwaarden
Op verschillende manieren kun je jouw identiteit te definiëren. Kernwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn: 

 • Optimistisch 
 • Puur 
 • Gezond 
 • Vrij 
 • Betrouwbaar 
 • Ambitieus 
 • Geduldig 
 • Levenslustig 
 • Eerlijk  
 • Toegankelijk 
 • Bescheiden 

Kies 3 tot 4 kernwaarden uit die jouw merk omschrijven.

Voorbeelden
Het Nederlandse bedrijf ‘Seepje’ heeft als kernwaarden natuurlijk, eerlijk en sociaal. Dat zie je niet alleen terug in het materiaalgebruik en de ingrediënten, maar ook in de vormgeving. Ook in de content brengen ze de boodschap duidelijk naar voren.  

Een ander voorbeeld komt van de vindingrijke architect Bob Hendrikx. Hij bedacht de ‘Loop Living Cocoon’, de eerste doodskisten gemaakt van levend materiaal. Kernwaarden voor dit product zijn: duurzaam, herstellend en verrijkend. 

Wat vind jij?
Wat zijn belangrijke waardes voor jou en je creatieve onderneming? Komen jouw persoonlijke kernwaarden overeen met de kernwaarden van je creatieve onderneming? 

Spreekt dit je aan?
Wil je meer leren over marketing voor creatieve ondernemers? Of wil je investeren in je eigen creatieve onderneming door een traject te volgen?
Kijk verder voor meer informatie of vraag een gratis intake aan via het contactformulier.

Je doelgroep is een specifieke groep mensen of organisatie(s), met overeenkomstige kenmerken, die je als kunstenaar of designer wilt bereiken met je werk. Het zijn de mensen wiens gedrag je wenst te beïnvloeden zodat ze kiezen voor jouw product of dienst.

Je doelgroep staat niet op zichzelf, het is een onderdeel van je totale positionering; een plek in de markt voor jou als creatief. Je kunt als Maker meer dan 1 doelgroep hebben.  

Everyone is not your customer – Quote van Seth Godin 

Kenmerken
Om je doelgroep te bepalen ga je op zoek naar overeenkomstige kenmerken van je (ideale) klanten. Bijvoorbeeld in welke leeftijdscategorie zit je doelgroep? Of op welke sociale media zitten ze? Denk aan de volgende kenmerken: 

 • Geografisch  – waar woont je doelgroep? 
 • Demografisch  – welke leeftijd heeft je doelgroep? 
 • Sociaal-economisch  – in welke levensfase zit je doelgroep?
 • Psychologisch  – zijn er bepaalde karaktereigenschappen?

Analyseer
Weet jij wie je product of dienst koopt? Bekijk de statistieken van je website en je zakelijke Instagram-account. Hierin staat gedetailleerde informatie over je volgers en daaruit kun je informatie over je doelgroep halen. Bereik je de juiste mensen? 

Persona 
Om een doelgroep niet algemeen te houden kun je een persona maken. Dat is een omschrijving van een fictieve gebruiker of koper van je product of dienst. Makerting heeft hier een template voor ontwikkeld. Tip: geef de persona een naam, maak het geheel leuk op en hang het op een centrale plek in je studio.

Voorbeelden
Merken of bedrijven kunnen meerdere doelgroepen hebben. Een aantal voorbeelden. 

 • Sheltersuit is een stichting die speciale slaapzakken maakt voor daklozen om onderkoeling te voorkomen. Ze richten zich op drie verschillende doelgroepen; de gebruikers van de slaapzakken, de daklozen, de donateurs en goede doelen, de makers van de slaapzakken, vluchtelingen met een creatieve achtergrond.
 • Artsy, een platform dat kunstverkopers en kopers van (high end) kunst aan elkaar verbindt. De doelgroepen zijn; musea, veilingen, galeriehouders en kopers van kunst. Ze willen dat deze groepen zich aansluiten bij hun platform. Ze hebben zowel betaalde als gratis diensten en informatie op hun site voor deze doelgroepen.  
 • Modeontwerper en designer Bas Kosters. Zijn doelgroepen zijn particuliere liefhebbers van zijn uitgesproken stijl en opdrachtgevers zoals Bugaboo en Zeeman.

Wat vind jij?
Heb jij al nagedacht over je doelgroep of je ideale klant?   

Spreekt dit je aan?
Wil je meer leren over het vinden van je doelgroep?
Kijk verder voor meer informatie of vraag een gratis intake aan via het contactformulier.

Binnen het marketing-vak wordt er veel gebruik gemaakt van de SWOT-analyse voor het bepalen van een marketingstrategie. SWOT staat voor Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen). In het Nederlands wordt het ook wel de sterkte- zwakteanalyse genoemd.

SWOT voor Makers
Als creatieve ondernemer kun je deze analyse ook goed gebruiken om te bepalen welke kansen er voor jou liggen. In de kunst- en designwereld ben je zelf vaak het merk. De SWOT-analyse is in dat geval toegespitst op jou, als merk.  

De interne analyse, van jou als persoon, bestaat uit:

 • Strengths, jouw positieve eigenschappen
 • Weaknesses, jouw negatieve eigenschappen

De externe analyse, van de markt waarin jij je begeeft, bestaat uit:

 • Opportunities, de positieve punten of kansen
 • Threats, de negatieve punten of bedreigingen

Hoe maak je een persoonlijke SWOT-analyse?
Wellicht heb je in je opleiding al wel eens een SWOT-analyse gemaakt voor je creatieve praktijk? Zo niet, dan werkt het zo:

 • Maak een tabel met vier vlakken.  
 • Zet de Strengts linksboven, de Weaknesses rechtsboven, onderin links de Opportunities en rechts de Threats. 
 • Vul per vlak minimaal 3 punten in.

Combineer verschillende eigenschappen om tot de strategie van je creatieve onderneming te komen:
Sterktes (Strenghts) X Kansen (Opportunity) = Koers

Voorbeeld
Grafisch ontwerper Camiel Derkx heeft veel affiniteit met maatschappelijke thema’s vanuit zijn privé situatie, hij heeft een gehandicapte broer. Dit is zijn ‘Sterkte’. Hij gebruikt deze affiniteit om in te spelen op de groei van maatschappelijke ondernemingen de markt.  Zijn 
Affiniteit met maatschappelijke thema’s X Groei aantal maatschappelijke ondernemingen= Koers van Camiel Derkx. Met grafische vormgeving richt Camiel Derkx zich op maatschappelijke organisaties.

Meer weten?
Spreekt dit je aan en wil je meer weten over het opzetten van een marketingstrategie voor creatieve ondernemers?
Kijk voor meer informatie of vraag een gratis intake aan via het contactformulier.     
 

 

 

Waar sta jij over 5 tot 10 jaar?

Nadenken over de toekomst betekent nadenken over de strategie van je bedrijf. Als je weet waar je heen wilt kun je scherpe keuzes maken. Ook het niet vastleggen van je strategie, en reageren op wat er op je afkomt, is een strategie. De visie, missie en de daaraan gekoppelde strategie zijn het startpunt voor je branding. Dat het een ingewikkeld onderwerp is blijkt wel uit de praktijk, waar visie en missie regelmatig nog door elkaar worden gehaald. Logisch, want het ligt in elkaars verlengde, maar waar gaat het precies over? 

Definitie

 • Een visie is de droom die jij voor ogen hebt, waar je heen wilt met je creatieve onderneming of wat je wilt betekenen. 
 • De missie geeft aan wat het doel is en hoe je dat wilt bereiken. Het zijn de stappen die je gaat zetten om je droom te realiseren. 

Voorbeeld
Een merk met een sterke visie en missie is ‘Return to Sender’ in 2OO6 opgericht door o.a. Katja Schuurman. 

De visie van ‘Return to Sender’ is het bestrijden van armoede in de wereld. Hun missie is om met eerlijke en duurzame handel vrouwen te helpen een leven voor zichzelf en voor hun familie op te bouwen. Hoe? De inkomsten van verkochte producten gaan rechtstreeks ‘return to sender’, wat bijdraagt aan een beter loon voor de vrouwen. Ze maken met deze missie een scherpe keuze door zich te richten op datgene wat zij als merk kunnen beïnvloeden in de bestrijding van armoede, namelijk de lonen van vrouwen die de producten maken. En hiermee dragen ze bij aan het bestrijden van de armoede in de wereld. 

Waar wil jij heen?
Het kan zijn dat je een vliegende start gemaakt hebt met je onderneming, bijvoorbeeld door een succesvol afstudeerproject. Dat is mooi en dat betekent dat jij iets maakt wat ertoe doet. Maar hoe nu verder? Neem afstand om na te denken over je toekomst. Vraag je af: Waar wil ik heen en draagt wat ik vandaag doe daaraan bij?  

Meer weten?
Spreekt dit je aan en wil je meer weten over marketingstrategie voor creatieve ondernemers?
Kijk voor meer informatie of vraag een gratis intake aan via het contactformulier.   

Personal branding is het doorvoeren van kwaliteiten van je persoonlijkheid in je (creatieve) onderneming. Ofwel: JIJ bent je merk. Het merk versterkt de kracht van je werk omdat het je onderscheidt van andere creatieve ondernemers.  

Eigen naam als merknaam?
Veel creatieve ondernemers gebruiken tegenwoordig hun eigen naam, of een afgeleide daarvan, als hun merknaam. Maar bezint eer ge begint, want het heeft zowel voor- als nadelen. 

Voordelen:
 

 • Je eigen naam maakt je merk persoonlijk en authentiek. 
 • Persoonlijke merken groeien harder en realiseren meer omzet in niche markten.

Nadelen: 

 • Het maakt je kwetsbaar. Als er privé iets gebeurt met een negatieve impact op je identiteit, dan kan dit negatieve impact hebben op je merk (imago schade). 
 • Je naam kan iets heel anders betekenen in het buitenland, goed om dit – op voorhand – na te gaan. 

Voorbeelden van sterke persoonlijke merken

 • Daan Roosegaarde, innovator en kunstenaar. Wil mensen en technologie verbinden in kunstwerken die het dagelijks leven in stedelijke omgevingen verbeteren, de verbeelding prikkelen en de klimaatcrisis bestrijden. Zijn meest recente project Urban Sun, een licht-installatie die de lucht virus-vrij maakt. Ook bekend van zijn TED-talk o.a. over zijn project de ‘Smog Free Tower’.
 • Banksy’, een anonieme Britse grafitti artist. Hij werkt onder een pseudoniem van zijn eigen naam, mogelijk heet hij Robert of Robin Banks. Inmiddels is zijn merknaam ‘Banksy’ een begrip geworden met meer dan 10 miljoen volgers op Instagram. Het maatschappijkritische karakter, de kenmerkende symbolen (iconen en ratten) en zijn geheimzinnige manier van werken maken dat zijn werken van grote waarde zijn. 

Wat vind jij?
Zou jij je eigen naam koppelen aan je creatieve onderneming?

Meer weten?
Wil je meer leren over personal branding voor creatieve ondernemers? Of wil je weten hoe je zelf een sterk persoonlijk merk neerzet?
Kijk voor meer informatie 
of vraag een gratis intake aan. 

Waar hebben we het eigenlijk over als we het over marketing hebben? De vraag wat marketing precies inhoudt is niet eenvoudig te beantwoorden, want er zijn oneindig veel definities. Kort gezegd is marketing iets creëren wat iets teweegbrengt bij je doelgroep. Om dit voor elkaar te krijgen vorm je als Maker een bepaalde identiteit, je creëert een (persoonlijk) merk. 

Binnen het marketingvak wordt de volgende definitie van marketing veel gehanteerd:

‘Marketing is de activiteit, set van intuïties, een proces voor het creëren, communiceren, leveren en uitwisselen van aanbiedingen die waarde hebben voor klanten, opdrachtgevers, partners en de samenleving als geheel’ – bron: American Marketing Association, juli 2O13 

Creatieven hebben vaak een negatieve associatie met of vooroordelen over marketing. Herken je dat bij jezelf? De vraag rijst of de inzet van marketing niet ten koste gaat van je authenticiteit of de (morele)boodschap van je werk of product. Integendeel. Als jij een probleem oplost of relevant bent is jouw product, dienst of levenswerk altijd een waardevolle toevoeging aan de wereld. En als je succesvol wilt zijn zul je iets bij je doelgroep teweeg moeten brengen. Om je doelgroep te bereiken kun je vervolgens marketing- en communicatietechnieken inzetten.  

Waarom van belang?
De digitalisering van de kunst- en designwereld gaat razendsnel. Hierdoor is (online) marketing steeds belangrijker geworden. Jezelf vakkundig en consistent laten zien als Maker, tussen alle andere Makers, is noodzakelijk om te kunnen groeien en zo meer mensen bij je werk te betrekken.

Creatief werk vraagt echter om een eigen marketing aanpak. Het bedient een hele specifieke markt, dat in marketingtermen een niche-markt wordt genoemd. Het is meestal niet gericht op zoveel mogelijk winst maken, maar vooral ertoe doen.  Door het vinden van jouw unieke plek in de markt kun je mogelijk al leven van het werk dat jou gelukkig maakt. 

Wat vind jij?
Heb jij nagedacht over de marketingstrategie van je creatieve onderneming?
 

Meer weten?
Wil jij investeren in je marketing? Om zelf niet onnodige tijd kwijt te zijn aan het verdiepen in marketingtechnieken en -strategieën kun je een expert inschakelen voor advies. Zo gaat er niets verloren van jouw tijd om te creëren. Op die manier weet je wat je te doen staat en kun je gericht aan de slag.

Kijk voor meer informatie , een advies-traject of vraag een gratis intake aan.