fbpx

AGENDA: Design events 2O23

Een overzicht van Nederlandse design evenementen

Wil je getalenteerde en ondernemende designers ontmoeten of je netwerk uitbreiden in de kunst- en designwereld? Dan zijn er verschillende evenementen die je kunt bezoeken. En een bijkomend voordeel; je hoeft er niet ver voor te reizen want ze vinden gewoon in Nederland plaats.

GLUE Amsterdam – 14 t/m 17 september
Een vierdaagse designtour door Amsterdam voor ontwerpers, architecten, merken, showrooms, galeries en academies. GLUE amsterdam connected by design verbindt alle locaties en zorgt voor een inhoudelijk en aantrekkelijk programma voor bezoekers. TIP: bezoek ook de Netwerkborrel van De Interieur Club op vrijdag 15 september.

Maker Faire Eindhoven – 23 & 24 september
Bij de Eindhoven Maker Faire, een tweedaags evenement, word je geïnspireerd door slimme, handige en duurzame oplossingen die inventieve en vaak technische makers aan je presenteren! Je kunt je ook nog aanmelden voor deelname tot 31 juli 2O23.

Dutch Design Week  – 21 t/m 29 oktober
De Dutch Design Week (DDW) met als thema ‘Picture This’ vindt dit jaar weer plaats door heel Eindhoven. Bij de DDW draait om het ontwerp van de toekomst en de toekomst van design. De nadruk ligt op expertise en talent, experiment, innovatie en crossovers. Exposeer je zelf op de DDW? Laat weten waar je te vinden bent!

Kunstbeurzen 2O23
Naast de grote designbeurzen zijn er ook kunstbeurzen die je kunt bezoeken. Kijk in de actuele agenda voor kunstbeurzen in Nederland.

Tip Makerting
Zijn er nog exposities of beurzen die niet op de AGENDA staan, of klopt er iets niet, laat het dan weten.
Stuur je mail met alle informatie naar: mail@makerting.nl

[ENG]

Do you want to meet talented and enterprising designers or expand your network in the art and design world? Visit one of these events. And an additional advantage; you don’t have to travel far for them because they just take place in the Netherlands.

GLUE Amsterdam – 14 to 17 September
A four-day design tour through Amsterdam for designers, architects, brands, showrooms, galleries and academies. GLUE Amsterdam connected by design connects all locations and provides a substantive and attractive program for visitors. TIP: Also visit the De Interieur Club Network Drinks on Friday 15 September.

Maker Faire Eindhoven – September 23 & 24
At the 2-day event, Eindhoven Maker Faire , you will be inspired by smart, handy and sustainable solutions that inventive and often technical Makers will show you! You can also register for participation until July 31, 2O23.

Dutch Design Week – 21 to 29 October
The Dutch Design Week (DDW) with the theme ‘Picture This’ will take place throughout Eindhoven again this year. The DDW is all about the design of the future and the future of design. The emphasis is on expertise and talent, experimentation, innovation and crossovers. Are you exhibiting yourself at the DDW? Let us know where you can be found!

Art Fairs 2O23
In addition to the major design fairs, there are also art fairs to visit. View the current AGENDA for art fairs in the Netherlands.

Tip Makerting
Are there any exhibitions or fairs that are not on this AGENDA, or if something is not correct, please let us know.
Send your email with all information to: mail@makerting.nl

Foto credits Dutch Design Week 
Cover: Cleo Goossens, Strijp S, Ketelhuisplein, DDW22
Header: Britt Roelse, Design Perron, Dutch Invertuals, DDW22