fbpx

Future Market Rietveld Academie – 26 feb

Informatiemarkt voor eindexamenstudenten

De Gerrit Rietveld Academie houdt op woensdag 26 februari 2O2O van 12.00 uur tot 13.30 voor de 15de keer de jaarlijkse Praktijkbeurs annex Future Market.
De Praktijkbeurs is een informatiemarkt waar organisaties uit de (beroeps)praktijk, kunst(vervolg)onderwijs en het kunstveld de studenten kunnen informeren over wat zij te bieden hebben.

De markt is in eerste instantie gericht op de eindexamenstudenten, maar ook lagerejaars studenten en alumni met belangstelling zijn welkom.

Makerting zal voor de 2e keer onderdeel uitmaken van de markt. Marlou is aanwezig om al je vragen over marketing, personal branding en communicatie te beantwoorden en je meer te vertellen over het platform voor Makers.

[ENG]
The Gerrit Rietveld Academy will be hosting 2O2O on Wednesday 26 February from 12 noon to 1.30 pm for the 15th time the annual Practical Exchange annex Future Market.
The Praktijkbeurs is an information market where organizations from the (professional) practice, art (secondary) education and the art field can inform students about what they have to offer.

The market is initially aimed at graduation students, but also underage students and alumni with interest are welcome.

Makerting will be part of the market for the 2nd time. Marlou will be present to answer all your questions about marketing, personal branding and communication and tell you more about the platform.