fbpx
Photo: Charlotte Visser at Gerrit Rietveld Academy

FINANCIELE REGELINGEN voor creatieve zzp’ers

Investeer in jezelf, ook als je de financiële middelen zelf niet hebt.

Naast de overheid zijn er stichtingen of fondsen die geld beschikbaar stellen voor het ondersteunen van de creatieve- en culturele sector. Makerting zet een aantal opties op een rij.

Subsidies voor persoonlijke ontwikkeling
Als ZZP’er of creatieve ondernemer kun je subsidies of kennisvouchers aanvragen voor je persoonlijke ontwikkeling. De bijdrage kun je inzetten voor het volgen van een opleiding, training of coachingstraject. Je krijgt vaak een groot deel van de kosten vergoed.

Algemene financiële regelingen voor creatieve ondernemers:

 • Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO-regeling): als je ZZP’er bent, financiert platform ACCT tot 1/3 van de totale kosten van jouw ontwikkelplan met een maximum van € 2.000,- (incl. btw). Het resterende bedrag betaal je zelf. Beschikbaar tot eind 2O24.
 • Mondriaanfonds, Kunstenaar Start: voor Beeldend kunstenaars die minimaal 1 tot maximaal 4 jaar professioneel werkzaam zijn. Je kunt de bijdrage (€20.000 voor 12 maanden) gebruiken voor het ontwikkelen van je kunstpraktijk. Denk aan het maken van werk, onderzoek, experiment, de aanschaf van materiaal en apparatuur. Of het werken aan een opdracht of deelname aan tentoonstellingen en manifestaties in binnen- en buitenland. Mondriaanfonds heeft nog andere subsidies voor kunstenaars die al langer bezig zijn. Aanvragen van Kunstenaar Start kan op elk moment in het jaar.
 • NL leert door: overheidsloket voor ontwikkel-adviezen. Je kunt als zelfstandige ondernemer kosteloos een ontwikkel-advies aanvragen bij een loopbaanadviseur. Of aanspraak maken op een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro voor scholing en ontwikkeling – vanaf 1 maart 2O22.
 • STAP-Budget:Je kunt tot €1.000 euro STAP-budget subsidie aanvragen voor een coachingstraject of opleiding. Beschikbaar vanaf 1 maart 2O22.
 • SIB kennisvoucher: vanuit de RVO (Rijksoverheid Voor Ondernemen) worden er kennisvouchers beschikbaar gesteld voor ondernemers, die bezig zijn met innovatie of met internationalisering (export). De voucher is goed voor 50% van de kosten en bedraagt maximaal € 2.500 (excl. btw).
 • Talentontwikkeling van Het Stimuleringsfonds: biedt ontwerpers en makers op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur en de cross-overs daartussen de ruimte om een jaar lang te investeren in hun eigen artistieke en professionele ontwikkeling. Open tot 27 juli 2O22.

Lokale regelingen voor creatieve ondernemers
Bezoek de website van je gemeente of provincie om te zien wat zij te bieden hebben voor ZZP’ers of creatieve ondernemers. Paar voorbeelden:

 • Subsidieregeling makers Den Haag: om de artistieke ontwikkeling van beginnende makers in Den Haag te stimuleren door een samenwerking te bevorderen met een culturele instelling, maximaal €8.000 per ontwikkelplan beschikbaar. Per 1 juli 2O22 2e ronde.
 • Kunstloc Brabant: kennisvouchers voor makers en culturele instellingen in Brabant. Je kunt externe expertise inschakelen voor een concrete leervraag, voortkomend uit aantoonbare belemmeringen uit je eigen beroepspraktijk. Samen met een expert werk je aan de structurele versterking van je ondernemerschap en de inbedding van de opgedane kennis en kunde in de reguliere beroepspraktijk en/of bedrijfsvoering.

Persoonlijk marketing advies
Deze regelingen kun je ook inzetten voor 1-op-1 advies bij Makerting. Je kunt dan, zonder er artistiek op in te leveren, werken aan vragen als; waar sta ik als merk voor? hoe zet ik mezelf in de markt? wie is mijn doelgroep? hoe kan ik mijn naamsbekendheid verhogen? hoe zorg ik dat ik (online) zichtbaar ben?

Vraag een gratis intake gesprek aan
Je hebt een indicatie van de kosten nodig voor het aanvragen van een financiële regeling. Om je op weg te helpen biedt Makerting jou een gratis online intake gesprek (30 min) aan, via het contactformulier aan te vragen o.v.v. gratis intake. Aansluitend kan Makerting een offerte maken voor jouw ontwikkeltraject.

Tip Makerting
Mist er een regeling of klopt er iets niet, laat het weten.
Stuur je mail met informatie naar: mail@makerting.nl 

[ENG]
The Dutch government has reserved money to support the creative and cultural sector. Find out here which possibilities there are and how you can apply for subsidies and vouchers for your personal development. For example to follow a course, training or coaching sessions. You will be reimbursed for (part of) the costs. All you need is a cost indication to apply. You can also use it for personal marketing and branding advise by Marlou from Makerting.

Financial regulations for creative entrepreneurs:

 • Permanent Professional Development (PPO): If you are self-employed, they finance up to 1/3 of the total costs of your development plan with a maximum of € 2,000 (including VAT). You pay the remaining amount yourself.
 • NL leert door: To participate in a development process, participants can register with a career advisor. The counter for development advice will be reopened on December 1, 2020. From that moment on, employees, the self-employed and jobseekers can again follow free development advice from a career advisor. 
 • Knowledge vouchers: The RVO (Central Government for Entrepreneurship) makes knowledge vouchers available for entrepreneurs with a knowledge question. You can request a voucher if you are working on innovation or internationalization (export). The voucher accounts for 50% of the costs and amounts to a maximum of € 2,500 excluding VAT.

Local:

 • Subsidieregeling makers Den Haag: to stimulate the artistic development of young makers in The Hague by promoting collaboration with cultural institutions from the urban region of Haaglanden and the urban cultural region of Leiden.
 • Kunstloc Brabant: Vouchers for makers and cultural institutions in Brabant. This allows you to call in external expertise for a specific learning question, arising from demonstrable obstacles from your own professional practice. Together with an expert, you work on the structural reinforcement of your cultural entrepreneurship and the embedding of the acquired knowledge and skills in regular professional practice and / or operational management.

Up-to-date information is available on the websites of the authorities. Is your city or province not listed? Visit the website to see what they offer creative entrepreneurs. You can also participate in an open call or competition to get attention or funding for your work.

How does it work?
You need an indication of the costs for applying for a financial arrangement. To help you on your way, Makerting offers you a free online intake meeting (30 min). You can request the intake via the contact form. Makerting can make a quotation for your development process if you like.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *