fbpx

BLOG: DDW Highlights 2O22

Hoogtepunten DDW op een rij

Deze Dutch Design Week was veel en vooral veel van hetzelfde. De mega expo zat barstens vol onderzoek, experiment en digitale oplossingen voor hedendaagse problemen. Wat ik zag was minder toegepast dan andere jaren. Dit jaar mocht ik op uitnodiging van The Social Hub een workshop faciliteren voor ontwerpers en andere creatieve ondernemers. Het kleurrijke hotel, pal naast het Centraal Station, bleek de perfecte locatie om al mijn fietstochten door Eindhoven te beginnen. En dat waren er heel wat!
Het Ketelhuisplein werd mijn 1e stop. Daar pikte ik mijn DDW-perskaart op en ging gelijk door naar het Veemgebouw voor ‘Manifestations’, een futuristische expo die een doorkijkje naar de toekomst geeft en waar (digitale)kunst en design samensmelten. Bijzondere projecten en installaties daar waren:

Marlou_Fiets_DDW2022
Marlou op de leenfiets

 • Verzameling van 3D-geprinte kunst met speelse video-mapping van Adriaan Lokman
 • ‘Animaltroniek’ van Tristan Kruithof, waarin robotica, elektronica en mechanica samensmelten tot grote ‘aaibare’ wezens
 • U’RE IN’ van HKU Graduate Kim Winder, parfum gemaakt van je eigen urine
 • Tienerkamer ‘gURL’, een live-onderzoeksproject over het effect van de digitalisering op tieners door Studio Comrades

Daarna fietste ik naar de compacte expo Design Perron met afstudeerprojecten van nationale en internationale kunstacademies. Deze projecten sprongen er uit:

 • Juwelen van afgedankte (bank)passen, zo ontworpen door Esmee Muylwijk dat je niet meer kunt consumeren als je ze draagt
 • Met ‘Breekbaar‘, nostalgische keramiek servies, wil Maud Versleeuwen je uitnodigen om terug te gaan naar het moment dat je als kind nieuw speelgoed kreeg
 • Speelse Fashion ‘Draagbaar Plezier‘ ontworpen door modeontwerper Madelief van Ewijk
 • Ontwerpster Anita Kruk verwerkt kleding van overledenen in objecten als blijvende herinnering

In de avond gaf ik de workshop ‘How to build your brand as a designer‘ in de aula van The Social Hub.

De volgende ochtend startte ik mijn rondje Eindhoven op het Centraal Station. Creatieven Job Keja en Sandra Keja Planken cureerden samen ‘Messmerizing’; een kleurrijke mix van gevestigde namen en werk van jonge talenten verstopt in een rauwe en lege kantoorruimte van de NS. Oude ‘Mess’ van de NS, zoals een jashaak, werd voor deze expo omgetoverd tot nieuwe ontwerpen door jonge ontwerpers.

Aan de andere kant van het Centraal Station was de Graduation Show van de Design Academy in een oud KPN-gebouw. Naast alternatieve productie processen werden volop nieuwe materialen gepresenteerd, gemaakt van afvalproducten of van ons eigen afval. Van een paar honderd afstudeerders bleven deze mij bij:

 • Savine Schoorl met project ‘Haar Haar’ een aanmoediging om haar een 2e leven te geven
 • Eva Lotta Landskron met sociale slijm-project
 • Installatie ‘El Mar’, die de weerspiegeling van de zee nabootst, van Pepe Valenti
 • Houtresten getaped tot wankele objecten ‘Wanky Wonky’ van Gerard Lukken
 • Fashion items ontworpen om kunst in te tonen van Eliott Tsaramaro
 • Waterinstallatie van Yosha Veldheer, laat zien hoeveel water we verbruiken voor onze dagelijkse rituelen
 • BMI-keramiek van Rixt Izeboud

Na de Design Academy ging ik door naar Sectie-C voor wat luchtige, toegepaste en artistieke inspiratie.

Mijn laatste stop was bij het Klokgebouw. Het Secrid Talent podium presenteerde 11 getalenteerde ontwerpers, die met hun ideeën bijdragen aan de industriële evolutie. Onder de talenten was ook jong talent Vivian Erdtsieck met haar nieuwe textiel gemaakt uit oude textielresten. Verderop in het Klokgebouw stond de ‘OTO the Hugging Chair‘, een prachtige zachte knuffelstoel voor autisten ontworpen door Audrain Alexia. Dat was het laatste wat ik nog tot me kon nemen…. Met een berg inspiratie ging ik huiswaarts.

Ben jij ook naar Eindhoven geweest?
Wat vond jij van de Dutch Design Week? Laat het me weten!

[ENG]
This Dutch Design Week was much and above all much of the same. Bursting with research, experiment and concept and far less applied than in previous years. The Social Hub invited me/Makerting to facilitate a workshop for designers and other creative entrepreneurs. The colourful hotel, right next to Eindhoven Central Station, turned out to be the perfect location to start all my cycling trips through Eindhoven.

The Ketelhuisplein became my 1st stop. There I picked up my DDW press card. From there I went straight to the warehouse building for ‘Manifestations’, a futuristic expo that gives a glimpse into the future and where (digital) art and design merge. Special projects and installations that stayed with me:

 • Collection of 3D printed art with playful video mapping by Adriaan Lokman
 • ‘Animaltronics’ by Tristan Kruithof, in which robotics, electronics and mechanics merge into large ‘cuddly’ creatures
 • ‘U’RE IN’ by HKU Graduate Kim Winder, perfume made from your own urine
 • Teen room ‘gURL’, a live research project on the effect of digitization on teenagers by Studio Comrades

Then I cycled to the Design Perron expo on the Fuutlaan. A collection of graduation projects from national and international academies. These projects stood out:

 • Jewelery made from discarded (bank) cards, designed by Esmee Muylwijk in such a way that you can no longer consume it if you wear it
 • With ‘Breekbaar’, nostalgic ceramic tableware, Maud Versleeuwen wants to invite you to go back to the moment when you were given new toys as a child
 • Playful Fashion ‘Portable Fun’ designed by fashion designer Madelief van Ewijk
 • Designer Anita Kruk incorporates clothing from the deceased into objects as lasting memories

In the evening I gave the workshop ‘How to build your brand as a designer’ in the auditorium of The Social Hub.

The next morning I started my tour through Eindhoven at Central Station. Creatives Job Keja and Sandra Keja Planken curated ‘Messmerizing’ together; a colorful mix of established names and work by young talents hidden in a raw and empty office space of the NS. Old ‘Mess’ of the NS, such as a coat hook, was transformed into new designs by young designers for this exhibition.

On the other side of Central Station, the Graduation Show of the Design Academy was held in an old KPN building. A lot of new materials were presented there, made from waste products or from our own waste. Of a few hundred graduates, a few stayed with me:

 • Savine Schoorl with her project ‘Her Haar’ where she encourages people to give their hair a second life
 • The German Eva Lotta Landskroon with her social slime project
 • The installation ‘El Mar’, which imitates the reflection of the sea, by the Portuguese Pepe Valenti
 • Wood residues taped into objects by Gerard Lukken
 • Fashion items designed to showcase art by Eliott Tsaramaro
 • The water installation by Yosha Veldheer, which shows how much water we use for our daily rituals
 • Self-mockery: Juno Brown’s inefficiency cabinet
 • BMI ceramics from Rixt Izeboud

After the Design Academy I moved on to Section-C. I could use some light, applied inspiration. My last stop was at the Klokgebouw. The Secrid Talent stage presented 11 talented designers, who contribute their ideas to the industrial evolution. All financially supported by Secrid. Among the talents was also young talent Vivian Erdtsieck with her new textiles made from old textile remnants. Further on in the Klokgebouw was the ‘OTO the Hugging Chair’, a beautiful soft cuddly chair for autistic people designed by Audrain Alexia. That was the last thing I could take in before I was completely empty, but went home with a mountain of inspiration.

Have you also visited Eindhoven?
What did you think of the Dutch Design Week? Let me know!

Photos DDW 2022 – Homepage: Eliott Tsaramaro ‘Flowing out of the Cube’ by Ronald Smits, Headerbeeld: Design Perron by Britt Roelse

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *