fbpx
Beeld: Green - Chameleon - Unsplash

OPEN CALLS 2O22

Publiciteit voor Makers

Makers, zet je werk of jezelf in de spotlight! Heb je een tof idee of (afstudeer) project en ben je op zoek naar zichtbaarheid dan is het de moeite waard om mee te doen aan een open oproep of prijsvraag. Het hele jaar door zijn er organisaties die zogeheten ‘calls’ open zetten voor allerlei disciplines; van fotografie en design tot theater. Makerting zet willekeurige initiatieven voor creatieve ondernemers en kunstenaars op een rij.

 • OPEN CALL Atelier Volten 
  Atelier Volten nodigt startende of mid-career ruimtelijk werkende kunstenaars uit mee te doen aan een open call voor de presentatie ‘VOLTEN X … ‘ in het Poortgebouw in Amsterdam Noord. Een ruime maand (28 jan t/m 5 maart 2O23) krijg je de de presentatieruimte tot je beschikking voor het maken van ruimtelijk werk dat aansluit bij het werk en de werkwijze van beeldend kunstenaar Andre Volten – open tot 27 november.
 • OPEN CALL Nieuwjaarsuiting voor Makerting
  Dit jaar is bijzonder, want het is de 5e keer, daarom staat de oproep open. Ontwerp jij dit jaar de nieuwe uiting voor Makerting? Reageer voor 12 december als je interesse en tijd hebt om mee te doen.
 • What Design Can Do – Make it Circular Challenge 
  De Challenge, gelanceerd in samenwerking met de IKEA Foundation, roept ontwerpers, creatieve ondernemers en startups van over de hele wereld op om zich een circulaire samenleving voor te stellen en op te bouwen. Je wordt uitgenodigd om fantasierijke ideeën in te dienen die verspilling voorkomen en onze manier van leven radicaal heroverwegen: van wat we eten en dragen, tot waarom we kopen en hoe we bouwen. Meld je hier aan – open tot 11 januari 2O23.
 • OPEN CALL VVOVVA Gallery 
  De opdracht voor (digitale) kunstenaars is om ‘kunst te maken zoals je in de toekomst, 10 jaar vooruit, zou doen’. Binnen de digitale ruimte onderzoekt VVOVVA vooral de band tussen technologie en natuur en hun toekomst. – open tot 6 februari 2O23.

Overzicht van alle kunst- en cultuurprijzen
Op het platform Dutch Heights staat een uitgebreide agenda van alle kunst- en cultuurprijzen in Nederland.

Zoek je hulp bij je aanvraag of inzending?
Overweeg je een aanvraag te doen voor een subsidie, fonds of wedstrijd. Makerting heeft al meerdere Makers geholpen bij het formuleren van hun aanvragen. Neem gerust even contact op als je een vraag hebt of wilt dat ik meedenk, – kijk of -lees.

[ENG]
Makers, put your work or yourself in the spotlight! Do you have a great (graduation) project and are you looking for finance or visibility, then it is worth participating in an open call or competition. Throughout the year there are several Dutch organisations that arrange ‘open calls’. From photography to architecture and design. Makerting has listed a number of options for you.

 • OPEN CALL Atelier Volten
  Atelier Volten invites starting or mid-career spatially working artists to participate in an open call for the presentation ‘VOLTEN X …’ in the Poortgebouw in Amsterdam North. For a good month (Jan 28 to March 5, 2O23) you will have the presentation space at your disposal for creating spatial work that matches the work and working method of visual artist Andre Volten – open until November 27.
 • OPEN CALL New Year Greeting for Makerting
  This year the call for design is open, because it is the 5th year. Do you design the new illustration for Makerting? Respond before 12th of December.
 • What Design Can Do – Make it Circular Challenge
  Launched in partnership with the IKEA Foundation, this Challenge calls on designers, creative entrepreneurs and startups from around the world to envision and build a circular society. You’re invited to submit imaginative ideas that prevent waste and radically rethink our way of life: from what we eat and wear, to why we buy and how we build. Apply by 11 January 2023 at the Challenge platform.
 • OPEN CALL VVOVVA Gallery
  The assignment for (digital) artists is to ‘make art as you would do in the future, 10 years ahead’. Within the digital space, VVOVVA mainly investigates the link between technology and nature and their future. – open until February 6, 2O23.

The Dutch Heights platform contains an extensive agenda of all art and culture prizes in the Netherlands.

Need help with your application?
Do you consider to apply for a grant or competition? Makerting is experienced in helping Makers to formulate their requests.
Feel free to contact me if you have a question or if you want me to think along – see or read.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

vier × een =