fbpx
Beeld: Green - Chameleon - Unsplash

OPEN calls en awards 2O22

Publiciteit voor Makers

Makers, zet je werk of jezelf in de spotlight! Heb je een tof idee of (afstudeer) project en ben je op zoek naar zichtbaarheid dan is het de moeite waard om mee te doen aan een open oproep of prijsvraag. Het hele jaar door zijn er organisaties die zogeheten ‘calls’ open zetten voor allerlei disciplines; van fotografie en design tot theater. Makerting zet willekeurige initiatieven voor creatieve ondernemers en kunstenaars op een rij.

World Illustration Awards
Illustratoren, stuur je mooiste illustraties van het afgelopen jaar in en maak kans op prijzen in verschillende categorieën. Ook is er ondersteuning en de mogelijkheid om andere illustratoren te ontmoeten. Insturen voor World Illustration Awards – gesloten

State of Fashion Conferentie
Jonge én kritische fashion designers worden uitgenodigd om bij te dragen aan de internationale fashion conferentie State of Fashion , georganiseerd i.s.m. ArtEZ, met als thema ‘Ways of caring’ dat gehouden wordt op 30 juni en 1 juli 2O22. – gesloten

Prix de Rome
Prix de Rome is de oudste en meest prestigieuze architectuurprijs van Nederland. Met deze editie wil de jury nieuwe betekenis geven aan de rol van een competitie in het identificeren en stimuleren van talenten, hen ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en de zichtbaarheid van hun praktijk vergroten. Ze roept daarom op tot voorstellen die de status quo van onze hedendaags conditie aan de kaak stellen. Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten tot 35 jaar kunnen zich aanmelden. – gesloten

K.F. Hein Stipendium
Het K.F. Hein Fonds roept beeldend kunstenaars en ontwerpers uit de provincie Utrecht op zich in te schrijven voor het K.F. Hein Stipendium. De winnaar van het K.F. Hein Stipendium ontvangt een geldbedrag van € 20.000 en de mogelijkheid om te exposeren in het Utrecht Lokaal van het Centraal Museum Utrecht. Beeldend kunstenaars en ontwerpers kunnen zich inschrijven met een voorstel voor het ontwikkelen van nieuw werk – gesloten 

Zuiver Scholarship
Design talent kan zich aanmelden voor het Zuiver Scholarship 2022, in samenwerking met ELLE Decoration. De winnaar wordt gedurende de zomer van 2022 enkele weken bij een Zuiver-producent geplaatst om een product vanaf nul te ontwikkelen. De focus ligt op duurzaamheid en functionaliteit. Uiteindelijk zal het ontwerp worden opgenomen in de Zuiver-collectie. – gesloten 

Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst
Verdient jouw werk koninklijke aandacht? Alle in Nederland woonachtige beeldend kunstenaars onder de 35 jaar worden uitgenodigd om werk in te zenden voor de 151ste editie van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst. De prijs is bedoeld om jonge schilders aan te moedigen in hun werk als kunstenaar. De winnaars ontvangen bijzondere aandacht en worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen en hun zichtbaarheid te vergroten. – gesloten 

Talentprogramma OBJECT i.s.m. Gemeente Rotterdam
Ontwerpers, die gevestigd zijn in Rotterdam en de afgelopen 5 jaar afgestudeerd zijn, kunnen zich aanmelden voor een talentenprogramma dat designbeurs OBJECT voor de editie van 2O22 (18-22 mei) organiseert met de gemeente Rotterdam. Dus ontwerper, architect, grafisch ontwerper, illustrator, fashion designer of interieur architect meld je snel aan per mail: info@objectrotterdam.com

Overzicht van alle kunst- en cultuurprijzen

Op het platform Dutch Heights staat een uitgebreide agenda van alle kunst- en cultuurprijzen in Nederland.

Zoek je hulp bij je aanvraag of inzending?

Overweeg je een aanvraag te doen voor een subsidie, fonds of wedstrijd. Makerting heeft ervaring met het helpen van Makers bij het formuleren van hun aanvragen. Neem gerust even contact op als je een vraag hebt of wilt dat ik meedenk, – kijk of -lees.

Als creatieve ondernemer kun je ook subsidies of kennisvouchers aanvragen voor je persoonlijke ontwikkeling. Bekijk het actuele overzicht financiering.

[ENG]

Makers, put your work or yourself in the spotlight! Do you have a great (graduation) project and are you looking for finance or visibility, then it is worth participating in an open call or competition. Throughout the year there are several Dutch organisations that arrange ‘open calls’. From photography to architecture and design. Makerting has listed a number of options for you.

World Illustration Awards
Illustrators, send in your best illustrations from the past year and have a chance to win prizes in different categories. There is also support and the opportunity to meet other illustrators. You can submit for World Illustration Awards – closed

State of Fashion Conference
Young and critical fashion designers are invited to contribute to the international fashion conference State of Fashion, organized in collaboration with ArtEZ, with the theme ‘Ways of caring’, which will be held on June 30 and July 1, 2O22. – closed

Prix ​​de Rome
Prix ​​de Rome is the oldest and most prestigious architecture prize in the Netherlands. With this edition, the jury wants to give new meaning to the role of a competition in identifying and stimulating talents, supporting them in their professional development and increasing the visibility of their practice. She therefore calls for proposals that challenge the status quo of our contemporary condition. Architects, urban planners and landscape architects up to the age of 35 can register up to and including – closed

K.F. Hein Stipend
The K.F. Hein Fund calls on visual artists and designers from the province of Utrecht to register for the K.F. Hein Stipend. The winner of the K.F. Hein Stipendium will receive € 20,000 and the opportunity to exhibit in the Utrecht Lokaal of the Centraal Museum Utrecht. Visual artists and designers can register with a proposal for the development of new work – closed

Zuiver Scholarship
Design talent can apply for the Zuiver Scholarship 2O22, in collaboration with ELLE Decoration. During the summer of 2O22, the winner will be placed at a Zuiver producer for a few weeks to develop a product from scratch. The focus is on durability and functionality. Ultimately, the design will be included in the Zuiver collection – closed

Royal Prize for Free Painting
Does your work deserve royal attention? All visual artists under the age of 35 living in the Netherlands are invited to submit work for the 151st edition of the Royal Prize for Free Painting. The prize is intended to encourage young painters in their work as artists. The winners receive special attention and are encouraged to develop further and increase their visibility. – closed

Talent program OBJECT in collaboration with Municipality of Rotterdam

Designers, who are based in Rotterdam and have graduated in the past 5 years, can register for a talent program that design fair OBJECT is organizing with the municipality of Rotterdam for the edition of 2O22 (18-22 May). So designer, architect, graphic designer, illustrator, fashion designer or interior architect, sign up quickly by info@objectrotterdam.com

Overview of all Art and Culture Awards

The Dutch Heights platform contains an extensive agenda of all art and culture prizes in the Netherlands.

Need help with your application?
Do you consider to apply for a grant or competition? Makerting is experienced in helping Makers to formulate their requests.
Feel free to contact me if you have a question or if you want me to think along – see or read.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

dertien − twee =