fbpx
Beeld: Green - Chameleon - Unsplash

OPEN calls en awards 2O22

Publiciteit voor Makers

Makers, zet je werk of jezelf in de spotlight! Heb je een tof idee of (afstudeer) project en ben je op zoek naar zichtbaarheid dan is het de moeite waard om mee te doen aan een open oproep of prijsvraag. Het hele jaar door zijn er organisaties die zogeheten ‘calls’ open zetten voor allerlei disciplines; van fotografie en design tot theater. Makerting zet willekeurige initiatieven voor creatieve ondernemers en kunstenaars op een rij.

Stimuleringsfonds Regeling vormgeving
Voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied vormgeving. Denk aan artistiek onderzoek, productontwikkeling en reflectie en debat. Regeling Vormgeving – deadline 11 oktober

TextielLab graduation projects
Een werkperiode in het TextielLab? Maar liefst 8 afstudeerprojecten op het terrein van breien en weven krijgen de kans om aan de slag te gaan in het TextielLab met ervaren productontwikkelaars. Alle aanwezige kennis, expertise, machines en hoogwaardige garens staan tot je beschikking. De selectieprocedure is open voor hbo-studenten in het laatste jaar van hun opleiding. Voor een werkperiode in november-december 2O22 kun je je aanvraag insturen voor 15 oktober.

Stimuleringsfonds Professionalisering
Voor professionals op het gebied van digitale cultuur, vormgeving of architectuur en de cross-overs daartussen die tot een toekomstbestendige eigen praktijk willen komen. Maximale aanvraag tot €7.500. Bekijk de Open Oproep. Aanvragen kunnen tot 2 november worden ingediend.

Challenge MakersPlatform
Heb jij een goed idee om de bewoners van Overijssel bewuster te maken van de unieke planten en dieren in de provincie? Bekijk de challenge, bedenk een oplossing en pitch je idee. Je maakt kans op maximaal  €35.000 (excl btw) voor realisatie. Insturen kan tot 4 november.

Werk voor het Watersnoodmuseum 
In 2O23 herdenken we dat de Ramp 7O jaar geleden plaatsvond. Met de gedachte ‘nooit meer een ramp als die van 1953’ kijken we ook 70 jaar vooruit. Aan de makers de oproep om hun visie op de huidige en/of toekomstige staat van het klimaat of onze relatie met het water te visualiseren op toegankelijke wijze. Het is belangrijk dat het (te maken) werk een bijdrage levert aan het verhaal dat de bezoeker vanuit het museum meeneemt. Bijkijk de open oproep, alle creatieve disciplines zijn welkom. – open tot 11 november.

Groepstentoonstelling EXODUS 2O23
Kunstenaars uit alle disciplines kunnen nieuw of bestaand werk insturen voor de groepstentoonstelling Exodus in Buitenplaats Doornburgh in de buurt van Utrecht, maart 2O23 – deadline 15 november.

Driving Dutch Design 2O23
Wil jij, samen met andere talentvolle ontwerpers die ook al iets verder zijn in hun carrière, de grenzen van je ondernemerschap verleggen? En ben je bereid om hier in de maanden februari tot en met november 2O23 gemiddeld één dag per week in te investeren? Meld je dan hier aan. – open tot 21 november.

Overzicht van alle kunst- en cultuurprijzen
Op het platform Dutch Heights staat een uitgebreide agenda van alle kunst- en cultuurprijzen in Nederland.

Zoek je hulp bij je aanvraag of inzending?
Overweeg je een aanvraag te doen voor een subsidie, fonds of wedstrijd. Makerting heeft al meerdere Makers geholpen bij het formuleren van hun aanvragen. Neem gerust even contact op als je een vraag hebt of wilt dat ik meedenk, – kijk of -lees.

[ENG]
Makers, put your work or yourself in the spotlight! Do you have a great (graduation) project and are you looking for finance or visibility, then it is worth participating in an open call or competition. Throughout the year there are several Dutch organisations that arrange ‘open calls’. From photography to architecture and design. Makerting has listed a number of options for you.

Creative industries fund Design project
For projects that contribute to the quality, development or deepening of the design field. Think of artistic research, product development and reflection and debate. Design project – deadline 11th of October

TextileLab graduation projects
A working period in the TextielLab? No fewer than 8 graduation projects in the field of knitting and weaving are given the opportunity to get started in the TextielLab with experienced product developers. All available knowledge, expertise, machines and high-quality yarns are at your disposal. The selection procedure is open to HBO students in the last year of their education. For a work period in November-December 2O22, you can submit your application before 15 October.

Creative industries fund Professionalising 
For professionals in the field of digital culture, design or architecture and the crossovers between them who want to achieve a future-proof private practice. Maximum request up to €7,500. View the Open Call. Applications can be submitted until November 2.

Challenge MakersPlatform
Do you have a good idea to make the residents of Overijssel more aware of the unique plants and animals in their province? View the challenge, come up with a solution and pitch your idea. You have a chance to win a maximum of  €35,000 (excl. VAT) for realisation. You can submit until November 4.

Watersnood Museum
In 2O23 we memorate the Dutch Disaster of 7O years ago. With the thought ‘never again a disaster like that of 1953’ we also look 7O years ahead. The makers are called upon to visualize their vision of the current and/or future state of the climate or our relationship with water in an accessible manner. It is important that the work (to be made) contributes to the story that the visitor takes away from the museum. Take a look at the open call, all creative disciplines are welcome. – open until November 11.

Open Call Exodus
Artists from all disciplines can submit new or existing work for the group exhibition Exodus in Buitenplaats Doornburgh near Utrecht – deadline 15th of November

Driving Dutch Design 2O23
Do you want to push the boundaries of your entrepreneurship, together with other talented designers who are also a bit further in their career? And are you willing to invest an average of one day a week in this in the months of February to November 2O23? Then sign up here. – open until November 21

The Dutch Heights platform contains an extensive agenda of all art and culture prizes in the Netherlands.

Need help with your application?
Do you consider to apply for a grant or competition? Makerting is experienced in helping Makers to formulate their requests.
Feel free to contact me if you have a question or if you want me to think along – see or read.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *