fbpx
Foto: Britt Roelse, Dutch Design Week 2019

OPEN calls en awards 2O21/ 2O22

Publiciteit voor Makers

Makers, zet je werk of jezelf in de spotlight! Heb je een tof idee of (afstudeer) project en ben je op zoek naar zichtbaarheid dan is het de moeite waard om mee te doen aan een open oproep of prijsvraag. Het hele jaar door zijn er organisaties die zogeheten ‘calls’ open zetten voor allerlei disciplines; van fotografie en design tot theater. Makerting zet willekeurige initiatieven voor creatieve ondernemers en kunstenaars op een rij.

PIP expo – Den Haag

Binnen de laagdrempelige setting van een club en met een verrassende mix van opkomend talent biedt PIP expo elke editie een totaal andere ervaring. Exposities waar conventies gebroken mogen worden en interactie met het publiek niet wordt geschuwd. Zodra het weer kan, van 21:00 tot middennacht en vaak later, want kunstenaars houden van after parties. Het is een open uitnodiging voor alle kunst disciplines om een voorstel voor een expositie in ‘collaboration’ of ‘experiment’ in te dienen. In nauwe samenwerking met de eigenaren van PIP wordt er toegewerkt naar een expositie – reageren voor 25 december 2O21

Het Delft Fringe Festival

Dé plek voor nieuwe makers die aan het begin van hun carrière staan en willen spelen op de meest onverwachte, bruisende locaties in de historische stad Delft. Het festival biedt een perfecte plek om nieuw werk én bestaand werk te spelen voor een divers en enthousiast publiek. Alle genres binnen de podiumkunsten zijn welkom. Het Delft Fringe Festival vindt plaats van 2 t/m 12 juni 2022. Aanmelden kan tot 31 december 2O21

Talentprogramma OBJECT i.s.m. Gemeente Rotterdam 

Ontwerpers, die gevestigd zijn in Rotterdam en de afgelopen 5 jaar afgestudeerd zijn, kunnen zich aanmelden voor een talentenprogramma dat designbeurs OBJECT voor de editie van 2O22 (10 t/m 13 feb) organiseert met de gemeente Rotterdam. Dus ontwerper, architect, grafisch ontwerper, illustrator, fashion designer of interieur architect meld je snel aan per mail: info@objectrotterdam.com

Art Eindhoven 

Professionele en opkomende kunstenaars kunnen zich aanmelden voor ballotage om te exposeren in het Klokgebouw in Eindhoven tijdens de 8e editie van ART Eindhoven (op 9 en 10 april) – tot 2 januari 2O22

Minerva Art Academy i.s.m. van Wijnen en Lefier

Ontwerp jij, als alumni van Minerva academie, een kunstwerk voor de openbare ruimte in de Groningse wijk Selwerd? Je bent tussen 2011 en 2021 afgestudeerd aan Kunstacademie Minerva/Frank Mohr Instituut en hebt een actieve kunstpraktijk. Onderdeel van je praktijk is het maken van sculpturen, objecten en/of werk in de openbare ruimte. Je hebt een duidelijke visie over kunst in de openbare ruimte en hoe je verbinding kunt maken met de omgeving. Aanmelden voor de OPEN CALL kan per email voor 16 januari 2O22

WOTH – Fresh! Design

Ben je pas afgestudeerd, een kunstfanaat, een maker of heb je gewoon een creatieve geest? Een selectie van getalenteerde afgestudeerden, jonge ontwerpers en noemenswaardige projecten worden getoond. Omdat WOTH erin geloofd dat nieuwe talenten de toekomst zijn en ze graag wil helpen in deze lastige tijd met het tonen van hun werk. Upload je werk voor publicatie op de ‘Fresh! Designer‘ pagina van WOTH – dat kan op elk moment.

Overzicht van alle kunst- en cultuurprijzen

Op het platform Dutch Heights staat een uitgebreide agenda van alle kunst- en cultuurprijzen in Nederland.

Wil je hulp bij je aanvraag of inzending?

Overweeg je een aanvraag te doen voor een subsidie, fonds of wedstrijd. Makerting heeft ervaring met het helpen van Makers bij het formuleren van hun aanvragen. Neem contact op als je een vraag hebt of wilt dat ik meedenk, – kijk of -lees.

Ben je op zoek naar een financiering van je project? Als  creatieve ondernemer kun je ook subsidies of kennisvouchers aanvragen voor je persoonlijke ontwikkeling. Bekijk het actuele overzicht financiering.

[ENG]

Do you have a great (graduation) project and are you looking for finance or visibility, then it is worth participating in an open call or competition. Throughout the year there are several organisations that arrange ‘open calls’. From photography to architecture and design. Makerting has listed a number of options for you – as a young and enterprising Maker.

The Delft Fringe Festival

The place for new makers who are at the beginning of their career and want to play in the most unexpected, vibrant locations in the historic city of Delft. The festival offers a perfect place to perform new work and existing work for a diverse and enthusiastic audience. All genres within the performing arts are welcome. The Delft Fringe Festival will take place from 2 to 12 June 2022. You can register until 31 December 2O21

Talent program OBJECT in collaboration with Municipality of Rotterdam

Designers, who are based in Rotterdam and have graduated in the past 5 years, can register for a talent program that design fair OBJECT is organizing with the municipality of Rotterdam for the edition of 2O22 (10-13 Feb). So designer, architect, graphic designer, illustrator, fashion designer or interior architect, sign up quickly by email: info@objectrotterdam.com

Art Eindhoven

Professional and emerging artists can apply for balloting to exhibit in the Klokgebouw in Eindhoven during the 8th edition of ART Eindhoven (on 9 and 10 April) – until 2 January 2O22

Minerva Art Academy in collaboration with of Wines and Lefier

As a minerva academy alumni, do you design a work of art for public space in the Selwerd district of Groningen? You graduated from the Minerva Art Academy/Frank Mohr Institute between 2011 and 2021 and you have an active art practice. Part of your practice is making sculptures, objects and/or work in public space. You have a clear vision about art in public space and how to connect with the environment. You can register for the OPEN CALL by email before January 16, 2O22

WOTH – Fresh! design

Are you a recent graduate, an art fanatic, a maker or do you just have a creative mind? A selection of talented graduates, young designers and noteworthy projects are on display. Because WOTH believes that new talents are the future and wants to help them show their work in this difficult time. Upload your work for publication on the Fresh! Designer’s page of WOTH – you can do that at any time.

Overview of all Art and Culture Awards

The Dutch Heights platform contains an extensive agenda of all art and culture prizes in the Netherlands.

Need help with your application?
Do you consider to apply for a grant or competition? Makerting is experienced in helping Makers to formulate their requests.
Feel free to contact me if you have a question or if you want me to think along – see or read.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *