Foto: Britt Roelse, Dutch Design Week 2019

TALENT calls en awards 2O21

Prijzen, publiciteit en subsidies voor Makers

Makers, zet je werk in de spotlight! Heb je een tof idee of (afstudeer) project en ben je op zoek naar financiering of zichtbaarheid dan is het de moeite waard om mee te doen aan een open oproep of prijsvraag. Het hele jaar door zijn er organisaties die zogeheten ‘calls’ open zetten voor allerlei disciplines; van fotografie en design tot theater. Makerting zet de initiatieven voor creatieve ondernemers en kunstenaars op een rij.

Dezeen Awards – wedstrijd

Ben je op zoek naar wereldwijde publiciteit? Doe mee aan het jaarlijkse programma van het prestigieuze online platform Dezeen.com dat de beste architectuur, interieur en design studios èn individuele ontwerpers wereldwijd beloont met het meest opvallende werk op de belangrijkste gebieden van 3D-ontwerp. De focus ligt op projecten waarbij de sociale impact of duurzaamheid centraal staan of geïntegreerd zijn in het ontwerp.

De prijs kent maar liefst 42 categoriën om op in te schrijven en je betaalt voor deelname per categorie. De beoordelingscriteria zijn zorgvuldig gekozen om ervoor te zorgen dat winnende projecten niet alleen mooi en innovatief zijn, maar ook gebruikers en het milieu ten goede te komen.
Dezeen Awards – open vanaf 31 maart 2O21

Museum De Lakenhal – Open call 

Museum De Lakenhal in Leiden is op zoek naar ideeën tegen groeiverslaving. Ben kunstenaar, ontwerper, wetenschapper, schrijver, filmmaker, podcastmaker, singer/songwriter, filosoof, student of docent van een hele creatieve klas? Heb jij hèt idee om mensen op een unieke manier te laten afkicken van hun groeiverslaving? Doe mee en claim je plek in de expositie. – tot 5 april 2O21

Stichting Droom en Daad – Rotterdam

Een financiële bijdrage (van € 1.500,- tot € 7.500,- ) voor professionele kunstprojecten die in 2021 gepresenteerd worden aan bewoners en bezoekers van Rotterdam. Ben jij een Rotterdamse ontwerper, auteur, filmmaker, muzikant, beeldend kunstenaar, regisseur, fotograaf, choreograaf, danser, dichter of andere maker? Dien je aanvraag in bij het Makersloket van de Stichting Droom en Daad. – vanaf 12 april 2O21

Dutch Design Awards (DDA) 

De organisatie van DDA is op zoek naar ontwerpen die zich op meerdere vlakken onderscheiden: op de eerste plaats door relevantie en impact, maar ook door de mate waarin het zich verhoudt tot het eigen vakgebied. Van nieuwe cross-overs en samenwerkingen, tot vakmanschap en materialisatie, tot een prikkelende aanpak of aantrekkelijke vorm.  DDA kiest voor een ruime benadering van het begrip Nederlands ontwerp:
– Ontwerpen uitgevoerd door een in Nederland gevestigde ontwerper of bureau
– Ontwerpen van een in Nederland geschoolde ontwerper

Het is een vereiste dat het ontwerp is gerealiseerd, gepresenteerd of gepubliceerd in de periode tussen 1 april 2O2O en 1 april 2O21. Het winnende  werk wordt gedurende de Dutch Design Week 2O21 (virtueel) getoond. Voor de categorie Young Designer is er een financiële stimulans van Keep an Eye Foundation beschikbaar. Dutch Design Awards – deadline 23 april 2O21

Textielmuseum X BANK 15 – Design Contest 2O21 

Droom je ervan om duurzame kleding te ontwerpen die ook écht gedragen wordt? En heb je altijd al een keer willen exposeren in een tentoonstelling? Doe dan mee aan de Design Contest van het TextielMuseum x BANK 15. Ontwerp een duurzaam kledingstuk van post-consumer textiel. De twee winnende ontwerpen worden live ontwikkeld in de nieuwe tentoonstelling ‘Long Live Fashion!’, die op 25 september 2021 opent in het museum. Stuur je ontwerp in vóór 30 mei 2O21

WOTH – Fresh! Design

Ben je pas afgestudeerd, een kunstfanaat, een maker of heb je gewoon een creatieve geest? Een selectie van getalenteerde afgestudeerden, jonge ontwerpers en noemenswaardige projecten worden getoond. Omdat WOTH erin geloofd dat nieuwe talenten de toekomst zijn en ze graag wil helpen in deze lastige tijd met het tonen van hun werk. Upload je werk voor publicatie op de ‘Fresh! Designer‘ pagina van WOTH – dat kan op elk moment.

Mondriaanfonds – Werkbijdrage Jong Talent

De Werkbijdrage Jong Talent is bedoeld voor beloftevolle beeldend kunstenaars tot uiterlijk vier jaar na hun opleiding. Deze bijdrage kan worden aangevraagd na een jaar artistieke praktijk. De bijdrage kan gebruikt worden voor alles wat verband houdt met de ontwikkeling van nieuw werk, zoals onderzoek, materiaal, apparatuur en projecten in binnen- of buitenland. Ook kan deze besteed worden aan deelname aan tentoonstellingen en manifestaties. Doel is artistieke ontwikkeling en cultureel ondernemerschap te stimuleren zodat werk tot stand komt dat een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
Aanvragen kan op elk moment in het jaar, let op: er geldt wel een behandeltermijn van 3 maanden.

Fotografie Museum FOAM – Talent call

De 15e editie van de Foam Talent Call zal binnenkort worden aangekondigd. De fotografen die geselecteerd worden kunnen zich opmaken voor een internationale introductie binnen de wereld van fotografie. Foam Talent Call stimuleert de carrières van jonge kunstenaars, onder andere door hun werk te presenteren in Foam Magazine en door deelname aan een reizende groepstentoonstelling. Deze zal te zien zijn tijdens beurzen en op locaties waar professionals en verzamelaars binnen de fotografie samenkomen. Als je geselecteerd wordt als FOAM Talent krijg je internationale zichtbaarheid in de fotografie wereld en krijgt je carrière gelijk een vliegende start. FOAM talent call – nog niet open voor 2O21

Stimuleringsfonds – Talentontwikkeling 

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is er voor designers en heeft een jaarlijkse subsidie voor Talentontwikkeling.
De Deelregeling Talentontwikkeling is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds een nieuwe generatie ontwerpers en makers – werkzaam in vormgeving, architectuur of digitale cultuur – ondersteunt bij het verder ontwikkelen en profileren van de eigen uitzonderlijke professionele begaafdheid in Nederland. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door het versterken van het eigen cultureel ondernemerschap. – 2O21 gesloten

Prix de Rome

De oudste en meest genereuze prijs voor talentvolle kunstenaars en architecten in Nederland. De nieuwe ronde van de Prix de Rome Beeldende Kunst is van start. Beeldend kunstenaars kunnen zichzelf aanmelden – 2O21 gesloten

World Illustration Awards

Deze wedstrijd wordt beoordeeld door professionals uit de wereldwijde illustratie-industrie die op zoek gaan naar de huidige trends en onontdekt talent. Illustratoren, opdrachtgevers, agenten en docenten worden uitgenodigd om werk dat is gemaakt, in opdracht of gepubliceerd sinds januari 2020, in te zenden in de tien categorieën van de Awards. – 2O21 gesloten

Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst, 15Oe editie

De prijs is bedoeld om jonge, talentvolle in Nederland werkzame schilders aan te moedigen in hun werk als kunstenaar. De eerste jureringsronde vindt digitaal plaats. Kunstenaars tot 35 jaar kunnen werk inzenden om mee te dingen naar de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2O21. Drie kunstenaars worden onderscheiden door Zijne Majesteit de Koning. Met de onderscheiding ontvangen de kunstenaars elk een bedrag van 9.000 euro.  De uitreiking en opening van de tentoonstelling in het Koninklijk Paleis Amsterdam staat gepland in de zomer van 2O21.
Paleis Amsterdam 2O21 gesloten

De Werkplaats Walhalla Pitch 2O21

Ondernemende theatermakers gezocht voor de Pitch van 2021! Heb jij een plan voor een avondvullende voorstelling, die past bij het DNA van Theater Walhalla in Rotterdam? Stuur je plan in en maak kans op een mooie speelperiode. Ook krijg je ondersteuning bij het aanvragen van subsidies. – 2O21 gesloten

Zuiver Scholarship 2O21

Het Nederlandse designlabel Zuiver roept designstudenten en pas afgestudeerden uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en België op zich aan te melden voor het Zuiver Scholarship 2O21.
Samen met Evelien Reich, hoofdredacteur van ELLE Decoration Nederland, zal Zuiver’s Creative Director Caroline van Velze één winnaar selecteren op basis van hun portfolio. Ontwerpen waarin duurzaamheid is verwerkt hebben de voorkeur, bijvoorbeeld in materiaalgebruik en / of functie. De winnaar zal enkele weken (zomer 2O21) doorbrengen bij een Zuiver fabrikant in het buitenland om één of meerdere exclusieve producten te ontwikkelen en het gehele proces van ontwerp tot eindproduct te ervaren. ELLE Decoration volgt de winnaar tijdens dit proces. – 2O21 gesloten

Overzicht van alle Kunst- en Cultuurprijzen

Op het platform Dutch Heights staat een uitgebreide agenda van alle kunst- en cultuurprijzen in Nederland.

Zoek je hulp bij je aanvraag of inzending?

Overweeg je een aanvraag te doen voor een subsidie, fonds of wedstrijd. Makerting heeft ervaring met het helpen van Makers bij het formuleren van hun aanvragen.
Neem contact op als je een vraag hebt of wilt dat ik meedenk, – kijk of -lees.


[ENG]

Do you have a great (graduation) project and are you looking for finance or visibility, then it is worth participating in an open call or competition. Throughout the year there are several organisations that arrange ‘open calls’. From photography to architecture and design. Makerting has listed a number of options for you – as a young and enterprising Maker.

Dezeen Awards

Are you looking for global publicity? Then join the annual program of the prestigious online platform Dezeen.com that rewards the best architecture, interior and design studios and individual designers worldwide with the most outstanding work in the most important areas of 3D design. The focus is on projects where the social impact or sustainability are central or are integrated in the design. The prize has no fewer than 42 categories to register for and you pay for participation per category. The evaluation criteria have been carefully chosen to ensure that winning projects are not only beautiful and innovative, but also benefit users and the environment. Dezeen Awards31st of March 2O21

Museum De Lakenhal – Open call

Museum De Lakenhal in Leiden is looking for ideas against growth addiction. Are you an artist, designer, scientist, writer, filmmaker, podcast maker, singer / songwriter, philosopher, student or teacher of a very creative class? Do you have the idea to let people kick their growth addiction in a unique way? Participate and claim your place in the exhibition. – until April 5, 2O21

Droom en Daad Foundation – Rotterdam

A financial contribution (from € 1,500 to € 7,500) for professional art projects that will be presented to residents and visitors of Rotterdam in 2021. Are you a Rotterdam designer, author, filmmaker, musician, visual artist, director, photographer, choreographer, dancer, poet or other maker? Submit your application to the Makersloket of the Droom en Daad Foundation. – from April 12, 2O21

Textile Museum – Design Contest 2O21

Do you dream of designing sustainable clothing that is actually worn? And have you always wanted to exhibit in an exhibition? Then take part in the Design Contest of the TextielMuseum x BANK 15. Design a sustainable garment made from post-consumer textile. The two winning designs will be developed live in the new exhibition “Long Live Fashion!”, Which opens at the museum on September 25, 2021. Submit your design before May 30, 2O21

Dutch Design Awards (DDA) 

The DDA organization is looking for designs that distinguish themselves in several areas: in the first place by relevance and impact, but also by the extent to which it relates to its own field. From new crossovers and collaborations, to craftsmanship and materialization, to a stimulating approach or attractive form. DDA takes a broad approach to the concept of Dutch design: – Designs executed by a designer or agency based in the Netherlands – Design by a designer trained in the Netherlands It is a requirement that the design is realized, presented or published in the period between 1 April 2O2O and 1 April 2O21. Your work will be displayed (virtually) during Dutch Design Week 2O21. For the Young Designer category, a financial incentive from Keep an Eye Foundation is available. Dutch Design Awards – deadline 23 April 2O21

Mondriaanfonds

The Young Talent Work Contribution is intended for promising visual artists up to four years after their training. This contribution can be applied for after one year of artistic practice. The contribution can be used for everything related to the development of new work, such as research, materials, equipment and projects at home or abroad. It can also be spent on participation in exhibitions and manifestations. The aim is to stimulate artistic development and cultural entrepreneurship so that work is created that can make a meaningful contribution to contemporary visual art in the Netherlands. You can apply at any time of the year, please note: there is a processing period of 3 months.

WOTH – Fresh! Design

Are you a recent graduate, an art fanatic, a creator or just a creative spirit? Upload your work in the ‘Fresh! Design’ gallery of WOTH to display your project. All you need to do is submit your work and information on their website. A selection of talented graduates, young designers and projects will be shown. Because WOTH believes new talents are the future. If you want te be featured in the NEWS-stream at woth.co submit your work – ongoing

Stimuleringsfonds, Talent Development 

The Creative Industries Fund NL is there for designers and has an annual subsidy for talent development. The Talent Development Grant Program is a subsidy scheme with which the Fund supports a new generation of designers and makers – working in design, architecture or digital culture – in the further development and profiling of their own exceptional professional talent in the Netherlands. This development is supported by strengthening its own cultural entrepreneurship. – 2O21 closed

Prix ​​de Rome

The oldest and most generous prize for talented artists and architects in the Netherlands The new round of the Prix de Rome Visual Arts has started. Visual artists can register themselves. 2O21 closed

World Illustration Awards

The World Illustration Awards are judged by professionals from the global illustration industry. Commissioners value the Awards for identifying current trends and finding undiscovered talent, and illustrators value the connection and sense of community participating can bring. Illustrators, commissioners, agents and tutors are invited to submit work created, commissioned or published since January 2020, into the ten categories of the Awards. – 2O21 closed

Royal Prize for Painting, 150th edition 

The prize is intended to encourage young, talented painters working in the Netherlands in their work as artists. The first judging round will take place digitally. Artists up to the age of 35 can submit work to compete for the Royal Prize for Free Painting 2O21. Three artists have been distinguished by His Majesty the King. With the award, the artists each receive an amount of 9,000 euros. The presentation and opening of the exhibition in the Royal Palace of Amsterdam is scheduled for the summer of 2O21 – 2O21 closed

De Werkplaats Walhalla Pitch 2O21

Enterprising theater makers wanted for the Pitch of 2021! Do you have a plan for a full-length performance that matches the DNA of Theater Walhalla? Submit your plan for a chance to win a great playing period. You will also receive support in applying for subsidies. – 2O21 closed

Zuiver Scholarschip 2O21

Zuiver calls upon design students and recent graduates from the Netherlands, France, Germany and Belgium to apply for the Zuiver Scholarship 2O21. Together with Evelien Reich, editor-in-chief of ELLE Decoration Netherlands, Zuiver’s Creative Director Caroline van Velze will select one winner based on their portfolio. Designs that incorporate sustainability are preferred, for example in material use and/or function.

The winner will spend several weeks (Summer 2O21) at a Zuiver manufacturer abroad to develop one or more exclusive products and experience the entire process from design to end product. ELLE Decoration will follow the winner during this process. – 2O21 – closed

Overview of all Art and Culture Awards

The Dutch Heights platform contains an extensive agenda of all art and culture prizes in the Netherlands.

Need help with your application?
Do you consider to apply for a grant or competition? Makerting is experienced in helping Makers to formulate their requests.
Feel free to contact me if you have a question or if you want me to think along – see or read.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *