fbpx
Beeld: David Bas

UITGELICHT: Maker David Bas

Wat betekent de coronacrisis voor David?

Makerting sprak met David Bas, product ontwerper en Maker bij Makerting

De jonge ontwerper studeerde begin 2020 – net voor corona – af en is nu zijn portfolio aan het uitbreiden en optimaliseren.

‘Ik heb projecten, die ik nog goed op de foto wil zetten. Een van die projecten is een kruk, in de vorm van een hoofd. Het kapsel is de zitting, waarmee de kruk gepersonaliseerd kan worden. Mijn plan is om nog een paar krukken te ontwerpen met andere gezichtsvormen, zodat er een vormfamilie ontstaat. Daarnaast lijkt het mij mooi om de bouwplannen open-source te publiceren. Dan kan iedereen zijn eigen kruk bouwen.’

Kruk met kapsel, David Bas

Wat heeft de corona-tijd jou gebracht?
‘De corona-tijd heeft mijn agenda aardig verstoord. Een hoop mogelijkheden die ik dacht te hebben verdwenen hierdoor. Ik hou ervan om met anderen te sparren over ideeën en concepten, maar dat gaat nu lastig. Aan de andere kant heb ik nu genoeg tijd om aan mijn eigen projecten te werken.’

Hoe zie je de toekomst?
‘Ik hoop in de toekomst afwisselend werk te kunnen doen, zodat ik mijn vaardigheden in kunst- en design kan blijven ontwikkelen. Mijn eerste echte klus moet nog binnenkomen. Het lijkt mij interessant om te zien hoe anderen werken. Ik sta open voor een samenwerking!’

Heb je nog een tip voor Mede-Makers?
‘Ik kan wel vertellen dat kapotte apparatuur een goudmijn is voor kennis over mechanieken, elektra en design. Wees dus vooral niet bang om dingen open te slopen. Haal wel eerst de stekker eruit.’

Over David
David Bas is een jonge ontwerper met een bijzondere interesse in de relatie tussen mens en product. Zijn ontwerpen zijn vaak een beetje eigenwijs of stug en zorgen voor schuring met de gebruiker. Zo ontstaan weer nieuwe vraagstukken, motivaties en een hechtere band tussen mens en product. Leuk detail: veel van zijn ontwerpen maken geluid. Meer weten over David Bas, bekijk zijn website of zijn Maker Profiel.

[ENG]
Makerting spoke with David Bas, product designer and Maker at Makerting.

David tells he is working on an update of his portfolio. “There are still projects that I would like to photograph well. One of those projects is a stool in the shape of a head. The haircut is the seat, with which the stool can be personalised.”

What has the corona time brought you?
“It has disrupted my schedule a bit. A lot of possibilities that I thought I had disappeared because of this. I like to spar with others about ideas and concepts, but that is also difficult now. On the other hand, I have enough time to work on my own projects. “

How do you see the future?
“I hope to be able to do varied work in the future so that I can continue to improve my skills in art and design. My first real job has yet to come in. It seems interesting to me anyway to see how others work. Who knows, there may be a collaboration in the future!”

Do you have a tip for other Makers?
“I can say that broken equipment is a goldmine for knowledge about mechanics, electricity and design. So don’t be afraid to open things up. Just pull the plug first. “

About David
David Bas is a young designer with a special interest in the relationship between man and product. His designs are often a bit stubborn or stiff and cause abrasion with the user. This creates new issues, motivations and a closer bond between people and products. Many of his designs make noise. To know more about David, check out his website or his Maker Profile.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *