fbpx

UITGELICHT: Studio Mippe

Een interview met Makers Katelijn en Michiel

Het is een lastige tijd om een eigen ontwerpstudio op te zetten, maar het Makers duo is optimistisch. Ze hebben wel 100 ideeën en grootse plannen met hun kleurrijke wandsysteem; van lokale productie tot internationale verkoop.

Waar zijn jullie op dit moment mee bezig?
“We zijn we de collectie van ons ‘SWEET’ wandsysteem aan het uitbreiden. Nieuwe maten en vormen als aanvulling op het modulaire systeem. Er liggen nog wel ‘100’ ideeën op de plank, maar alles op z’n tijd. Ook zijn we hard bezig onze naamsbekendheid te vergroten.”

Wat heeft de samenwerking met Makerting jullie gebracht?
“Wij waren op zoek naar hulp om ons merk goed te positioneren. We hebben nu een duidelijker beeld waar we staan ten opzichte van andere interieur merken, wie we zijn en wat we willen qua postionering in de markt. Ook leggen we nu nog meer de focus op ons wandsysteem.”

Hoe zien jullie de toekomst?
“We blijven positief, ook al merken we dat we in een lastige periode met ons bedrijf zijn begonnen. We zijn nu in Nederland lekker aan het groeien en het komende jaar gaan we ons ook meer op het buitenland richten. En zoals we al eerder benoemde, hebben we minimaal 100 ideeën en daar gaan we lekker mee aan de slag!”

Hebben jullie tips voor Mede-Makers?
“Wat voor ons goed werkt is om te werken met lokale leveranciers, je hebt daardoor korte lijntjes. Als het nodig is springen we op de fiets om wat met ze te bespreken met de producten in je hand. Dat werkt vaak net wat beter dan via de mail of telefoon.”

Zijn jullie op zoek naar hulp van andere Makers en wat zoeken jullie dan?
“Wij willen graag een wat breder netwerk van creatieve ondernemers, dit is onze eerste eigen onderneming en we kunnen vast nog een heleboel leren. Dus heb je nog een leuke tip voor netwerkgroepen in de regio Den Haag/Rotterdam dan horen we dat graag!”

Over Studio Mippe
Wil je meer weten over Studio Mippe?
Bekijk hun Maker Profiel of volg ze op Instagram

[ENG]
It is a difficult time to start your own design studio, but the Maker duo is optimistic. They have 100 ideas and big plans with their colorful wall system; from local production till international sales.
What are you currently working on?
‘We are expanding the collection of our ‘SWEET’ wall system. New sizes and shapes to complement the modular system. There are still ‘100’ ideas on the shelf, but everything in its own time. We are also working hard to increase our brand awareness.’

What has the collaboration with Makerting brought you?
‘We were looking for help to position our brand properly. We now have a clearer picture of where we stand compared to other interior brands, who we are and what we want in terms of positioning in the market. focus on our wall system.’

How do you see the future?
‘We remain positive, even though we notice that we started our company in a difficult period. We are now growing nicely in the Netherlands and in the coming year we will also focus more on abroad. And as we mentioned earlier, we have at least ‘100’ ideas and we will get to work with them!’

Do you have any tips for Co-Makers?
‘What works well for us is working with local suppliers, so you have short lines of communication. If necessary, we jump on the bike to discuss something with them with the products in your hand. That often works just a bit better than via the email or phone.’

Are you looking for help from other Makers and what are you looking for?
‘We would like a somewhat broader network of creative entrepreneurs, this is our first own company and we can certainly learn a lot. So if you have a nice tip for network groups in the The Hague/Rotterdam region, we would love to hear it!’

About Studio Mippe
Do you want to know more about Studio Mippe?
View their Maker Profile or follow them on Instagram.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *