fbpx
Beeld: Wind Knitting Machine photo by Charlotte Visser

UITGELICHT: Maker Merel Karhof

Wat betekent de coronacrisis voor Merel?

Makerting sprak met Merel Karhof, product designer en Maker bij Makerting

Merel vertelt over aanpassingen die ze gemaakt heeft aan haar ‘Wind Knitting Factory‘. Deze machine breidt sjaals door middel van wind.
‘Ik heb afgelopen jaar een pitch gewonnen met dit product als relatiegeschenk voor de provincie Noord-Holland. Hiervoor heb ik een nieuwe sjaal ontwikkeld in de kleuren van het logo van provincie Noord-Holland.’
Daarnaast test ze momenteel met nieuw materiaal voor de sjaals, 100% gerecycled kasjmier.

Sjaal voor Provincie Noord-Holland

De productie van een nieuwe ShadeVolume-lamp liep anders door de corona-maatregelen:
‘In samenwerking met een designer uit London was ik een lamp aan het ontwerpen. Aangezien we elkaar niet konden zien moesten we voor veel dingen een omweg vinden. Zo heb ik een deel van de lamp hier – in Nederland – in elkaar gezet en deze vervolgens naar London gestuurd waar hij het ontwerp verder af heeft gemaakt.

ShadeVolume door Merel Karhof en Marc Trotereau

Naast designer is Merel Karhof ook gastdocent Product Design bij ArtEZ Hogeschool voor de kunsten. Hier ervaart ze het grootste verschil: ‘Alles gaat digitaal’. Haar studenten worden er creatiever van: ‘Studenten werken nu voornamelijk thuis, dus ze moeten oplossingen vinden. Hierdoor gaan ze eerder buiten de kaders denken en gebruiken ze bijvoorbeeld materialen die ze op straat vinden.’

Als laatste vroeg Makerting Merel wat zij mede Makers nog zou willen meegeven:
‘Pak de extra tijd die je nu hebt om aan je creatieve ontwikkeling te werken, nu heb je echt tijd om te maken wat jíj wilt.’

Over Merel
Merel Karhof is een Nederlandse product ontwerper. Met haar ontwerpen onthult ze het onopgemerkte en creëert ze bewustwording van voor de hand liggende dingen, zoals de dagelijkse kleur van het water in Venetië, of de stedelijke wind, die ze gebruikt als energiebron om sjaals te breien. In haar werk ligt de nadruk op het proces. Door haar onderzoekende manier van werken ontwikkelt ze haar eigen gereedschap en producten, welke als ‘driedimensionale schetsboeken’ functioneren om haar studies te visualiseren. Meer weten over Merel, bekijk haar website of haar  Maker Profiel.

Interview door: Luna Rikken, stagiaire bij Makerting.

[ENG]
Makerting spoke with Merel Karhof – product designer and Maker at Makerting – about how she keeps herself occupied during corona times

Merel talks about changes she made to her ‘Wind Knitting Factory‘. This machine knits scarves by using wind. “For an assignment regarding promotional gifts for Noord-Holland, I won a pitch with this project. For this pitch I made small adjustments to my original design and I added the colours of Noord-Holland to the scarf.”

In addition, she is expanding this project even more by doing new tests: “I experimented with a material other than wool: 100% recycled cashmere.”

In other projects she noticed the impact of the crisis: “In collaboration with a fellow designer from London, I was busy designing a lamp. Since we couldn’t see each other, we had to change our tactic. For example, I assembled part of the lamp here – in the Netherlands. Then I sent it back to London where he finished the production of it.”

Besides being a designer, Merel is also a guest teacher for Product Design at ArtEZ Hogeschool. Here she experiences the biggest difference: “Everything is digital”. These changes make her students think more creatively: “Students mainly work at home, so they have to find solutions. This makes them think outside the box, for example, they use materials that they have found on the street.”

Finally, Makerting asked Merel what she would like to share with other Maker:
“Take the extra time you now have to work on your creative development, now you have time to design what you really want.”

About Merel
Merel Karhof is a dutch product designer. With her designs she reveals the unnoticed and creates awareness of obvious things, such as the daily color of the water in Venice, or the urban wind, which she uses as an energy source to knit scarves. In her work the focus is on the process. Through her researching way of working, she develops her own tools and products, which function as ‘three-dimensional sketchbooks’ that visualize her studies. Want to know more about Merel, check her website of her Maker Profile

Interview by Luna Rikken, intern at Makerting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *