fbpx

UITGELICHT: Naomi Remijn

Wat betekent de coronacrisis voor Naomi Remijn?

Makerting sprak met de jonge ontwerpster en Maker bij Makerting

De ontwerpster uit Zeeland, die zich naar eigen zeggen beweegt tussen kunst en design, is druk met het maken van prototypes met haar materiaal en bereidt zich voor op haar 1e deelname aan de Dutch Design Week. Daarnaast wil ze de komende periode van haar dromen doelen maken.

Waar ben je op dit moment mee bezig?
“Op dit moment maak ik prototypes voor nieuwe producten in mijn Manipulation-collectie. Zo probeer ik andere vormen en hoeken voor mijn wandkleden en maak ik objecten met de kleden. Zo leg ik op dit moment de laatste hand aan een eerste prototype voor een lamp. Ook experimenteer ik met andere materialen. Naast de nieuwe prototypes ben ik op dit moment druk met de voorbereidingen van mijn deelname aan de Dutch Design Week 2021 (DDW), waar ik enorm veel zin in heb. En ik ga binnenkort van start met het Personal Branding Traject via Makerting, ik kijk er erg naar uit om de volgende stappen te kunnen zetten als maker.”

 

Beeld: Prototype Naomi Remijn

 

Wat heeft de coronatijd jou gebracht?
“De coronatijd vond ik best lastig, ik had een flink aantal exposities gepland en deze werden allemaal gecanceld. Ook leuke design- en kunstevenementen gingen niet door. Ik miste daardoor toch wel de inspiratie, die zulke omgevingen met zich mee brengen. Door de coronaperiode ben ik me gaan verdiepen in de online mogelijkheden voor de verkoop van kunst- en design, dit had ik anders waarschijnlijk uitgesteld of nooit gedaan. Zo heb ik in die periode mijn website helemaal veranderd en een webshop toegevoegd aan mijn website ook ben ik mezelf gaan richten op andere websites met design en kunst. Daardoor verkoop ik mijn werk nu ook via de websites Abel & Tosh en Whoppah.”

Hoe zie je de toekomst?
“Voor de toekomst heb ik nu vooral nog veel dromen en ben ik druk bezig om van deze dromen doelen te maken. Ik hoop dat de hulp van Marlou mij daar mee kan gaan helpen. Zo droom ik er van om gerepresenteerd te worden door een galerie, op de DDW te staan (deze droom is al wel heel dichtbij) en wie weet sta ik ooit op de Milaan Design Week en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ook heb ik nog heel veel ideeën voor nieuw werk en wil ik in de toekomst mijn collecties perfectioneren en uitbreiden. Meer dan genoeg om aan te werken.”

Heb je tips voor mede-makers?
“Mijn tip voor andere makers is om al je dromen op te schrijven en te kijken of er mensen zijn in je netwerk die je kunnen helpen om een stapje dichterbij die droom te komen. Door je netwerk te gebruiken kun je van de meeste dromen al snel doelen maken.”

Ben je op zoek naar hulp van andere Makers en wat zoek je dan?
“Ik heb op dit moment geen specifieke vragen of hulp van andere makers nodig, maar praten met elkaar over het werk en de plannen die andere makers hebben vind ik altijd heel inspirerend.”

Over Naomi Remijn
Naomi Remijn werkt vanuit een fascinatie voor – en met toepassingen gericht op – het interieur. Ook de liefde voor textiel is terug te zien in haar collecties en producten. Zo is het basis-materiaal gebaseerd op een oude techniek van textiel manipulatie. Wil je meer weten over Naomi? Bekijk haar website of haar Maker Profiel.

[ENG]
Makerting spoke to the young designer and Maker at Makerting

The Zeeland designer, who says she moves between art and design, is busy exploring the applications of her material. At this moment she is making prototypes for a lamp and preparing to participate in the Dutch Design Week.

What are you doing at the moment?
“At the moment I’m working on prototypes for new products in my Manipulation collection. I’m working on other shapes, angles, etc. for my wall hangings. But I’m also working on making other products with the tapestries, on this I am currently putting the finishing touches on a first prototype for a lamp, and I am also experimenting with other materials. Apart from making new prototypes, I am currently mainly busy preparing for the Dutch Design Week 2021 (DDW), which I am really looking forward to. And I will soon start with the Personal Branding Traject via Makerting, I am very much looking forward to being able to take the next steps as a Maker.”

What has the corona time brought you?
“I found the corona period quite difficult, I had planned a large number of exhibitions and these were all cancelled. The fun design and art events also stopped, which is of course also a shame. I therefore missed the inspiration that such environments. However, this time has brought me to look more at the possibilities of the online art and design world, otherwise I would probably have postponed or never did this. For example, during that period I completely changed my website and I added a webshop to my site and I also started to focus on other websites with design and art, so I now also sell my work through Abel and Tosh and Whoppah.”

How do you see the future?
“I still have a lot of dreams for the future and I am busy turning these dreams into goals. I hope that Marlou’s help can help me with that. For example, I dream of being represented by a good gallery, to be at the DDW (this dream is already very close) and maybe one day I will be at the Milan Design Week and I could go on like this for a while. I also have a lot of ideas for new work and I want to perfecting and expanding my collections in the future. More than enough to work on.”

Do you have any tips for fellow creators?
“My tip for other creators is to write down all your dreams and see if there are people in your network who can help you get a step closer to that dream. By using your network you can quickly dream of most make goals.”

Are you looking for help from other Makers and what are you looking for?
“I don’t need any specific questions or help from other makers at the moment, but I always find talking about the work and plans that other makers have very inspiring.”

About Naomi Remijn
Naomi Remijn’s studio is based on a fascination for – and with applications aimed at – the interior. The love for textiles is also reflected in her collections and products. For example, the basic material is based on an old technique of textile manipulation. Want to know more about Naomi? Check out her website or her Maker Profile.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *